Umeå universitet

Tips för dig som ska börja plugga i höst 2019 Tänk - ett vetgirigt magasin från Umeå universitet Välkommen till alumnnätverket

Aktuellt

Lärarhögskolan får nytt nationellt uppdrag

Lärarhögskolan får nytt nationellt uppdrag

Lärarhögskolan vid Umeå universitet får regeringens uppdrag att leda ett nationellt arbete med att skapa effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.


Kalendarium

Till kalendariet