Algoryx kontrakteras för robotiksimulering inför saneringen av Fukushima-området

[2017-09-04] Avknoppningsföretaget Algoryx Simulation har tillsammans med japanska VMC Co. Ltd. slutit ett avtal National Institute of Advanced Science and Technology (AIST) i Japan rörande utveckling av simuleringsteknologi för robotik i katastrofområden.

Läs mer på Infotech och Algoryx.

Redaktör: Martin Servin

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid284861


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär