Pressmeddelanden från Umeå universitet

Colombianska poliser besöker Umeå universitet

[2018-08-29] Idag, onsdag får Enheten för polisutbildningen vid Umeå universitet besök av en grupp poliser från Colombia. Syftet med besöket i Sverige är att få se hur svensk polis arbetar med prevention.

Vid besöket på Ersboda fick några av poliserna från Colombia träffa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Foto Jonas Hansson

– Tanken med besöket är att ge deltagarna en bild av hur preventionsarbetet ser ut i Sverige för att de utifrån detta ska kunna utveckla en nationell preventionsmodell i Colombia, säger Jonas Hansson, lektor vid polisutbildningen, Umeå universitet, som samordnar besöket i Västerbotten.

Besöket vid universitetet har föregåtts av besök hos Polisen i både Västerbotten och Stockholm. Anledningen till att besöka universitetet är att få ökad kunskap och förståelse för samarbete mellan polisen och universitetet samt hur polisverksamhet kan utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Besöket är en del av ett större projekt hos Internationella enheten vid Polisen.

Professor Mehdi Ghazinour och lektor Miguel Inzunza från polisutbildningen i Umeå har tidigare besökt Colombia inom ramen för detta samarbete.

För mer information kontakta gärna:

Jonas Hansson Universitetslektor
E-post: jonas.hansson@umu.se
Telefon: 090-786 55 72

Redaktör: Eva Stoianov

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid293008


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar