Calendar of Public Events

December 2017

21 December at 14:00–16:00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Other Writing tutors will be on hand to help answer your questions about the writing process.


January 2018

19 January at 09:00

Axel Torshage - Mathematics

Dissertation Non-Selfadjoint Operator Functions.

22 January at 15:00–19:00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminar Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.


Current events

Find events

Sort on category