Calendar of Public Events

October 2018

6 December at 09:30–16:00

Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp

Conference Mellan 2013-2017 pågick forskningsprojektet RedMic, ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Projektet bjuder nu in till en slutkonferens.


Current events

Find events

Sort on category