UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Teknats kalender http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/rss/rss-page/ De kommande 3 eventen Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=9189 Writing tutors will be on hand to help answer your questions about the writing process. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-21 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Thu, 21 Dec 2017 13:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=9189 2017-12-21T13:00:00Z Axel Torshage - Mathematics http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=17508 Non-Selfadjoint Operator Functions. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 19 Jan 2018 08:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=17508 2018-01-19T08:00:00Z UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=18034 Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Mon, 22 Jan 2018 14:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=18034 2018-01-22T14:00:00Z Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=17820 Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 12:15</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Wed, 24 Jan 2018 10:30:00 GMT http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=17820 2018-01-24T10:30:00Z VR Kick-off – 2018 Utbildningsvetenskap http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=18109 Lärarhögskolan och Grants Office inbjuder till en informationsträff om vad man bör tänka på när man skriver en ansökan till VR <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=18109 2018-02-01T12:15:00Z Hjärnstark http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=17641 Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare, föreläser med föreläsningsrubriken Hjärnstark. Föreläsningen är en försmak på vårterminens Hälsa på Campus och vänder sig kostnadsfritt till studenter och anställda vid Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 10:30</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 12:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Wed, 07 Feb 2018 09:30:00 GMT http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/calendar-of-public-events/display-page/?eventId=17641 2018-02-07T09:30:00Z