Calendar of events

October 2018

6 December at 09:30–16:00

Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp

Conference Mellan 2013-2017 pågick forskningsprojektet RedMic, ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Projektet bjuder nu in till en slutkonferens.