Enheternas forskning

Läs mer om den forskning som bedrivs vid fakultetens institutioner:

Institutioner:

ArkitekthögskolanDatavetenskapDesignhögskolanEkologi, miljö och geovetenskapFysikFysiologisk botanikKemiMatematik och matematisk statistikNaturvetenskapernas och matematikens didaktikMolekylärbiologiTillämpad fysik och elektronik, (TFE)

Centrumbildningar:

De flesta centrumbildningar har enbart information om sin forskning på engelska.

Centrum för medicinsk teknik och fysik – CMTFEuropeiska CBRNE-centretHigh Performance Computing Centre North – HPC2NMarksaneringscentrum Norr - MCNUmeå marina forskningscentrum – UMFUmeå forskningscentrum för matematikdidaktik - UFM Umeå Plant Science Centre – UPSC