Till umu.se

Hitta experten!

Fakultetens expertlista för journalister innehåller kontaktuppgifter till experter – forskare och lärare – inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Klicka på personens namn för att komma till kontaktuppgifter.

Dessutom finns den nationella tjänsten Expertsvar som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med universitet och högskolor. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor.

Ämne Sakkunnig
A Algblomning Siv Huseby
Alger Christiane Funk
Amyloidsjukdomar

Fredrik Almqvist

Antibiotika, resistens Fredrik Almqvist
Arkitekturhistoria Katrin Sten
Arktis Jan Karlsson
Arktiska miljöer Jonatan Klaminder
Artificiell fotosyntes Johannes Messinger
Artificiell intelligens Patrik Eklund
Helena Lindgren
Astrobiologi Natuscka Lee
Astronomi Marianne Eik
Patrik Norqvist
Attosekundfysik Laszlo Veisz
B Bakterier Natuschka Lee
Beräkningsmatematik Mats G Larson
Bioenergi Christoffer Boman
Biofysik

Uwe Sauer

Bioinformatik

Henrik Antti

Uwe Sauer
 

Biologi Barbara Giles
Biomarkörer Henrik Antti
Boreala skogens produktion Kristin Palmqvist
Byggteknik Thomas Olofsson
Byggnadsfysik Thomas Olofsson
Bäckars artrikedom Lenka Kuglerová
C Cancer Henrik Antti
Cyanobakterier Christiane Funk
D Datalingvistik Frank Drewes
Datavetenskap, språkanalys Frank Drewes
Datavetenskap, språkinlärning Frank Drewes
Datormoln Erik Elmroth
Diskret matematik Klas Markström
Distribuerade system Erik Elmroth
Djur Bent Christensen
DNA-strukturer Erik Chorell
3D-teknik Krister Wiklund
E E-hälsa Helena Lindgren
Patrik Eklund
Ekologi Bent Christensen
Ekologisk modellering Mehdi Cherif
Energi

Dan Boström

Stina Jansson

Thomas Olofsson
Energieffektivisering Thomas Olofsson
Evolution Barbara Giles
Evolutionsteori Folmer Bokma
F
Fisk Bent Christensen
Fisk i sjö och hav Per Byström
Fjällvegetation Leif Kullman
Flugor Nils Ericson
Flödesmekanik Krister Wiklund
Formativ bedömning Torulf Palm
Formella språk, dator Johanna Björklund
Fotorespiration Olivier Keech
Fotosyntes Johannes Messinger
Christiane Funk
Fuzzy logic Patrik Eklund
Förbränning Christoffer Boman
G Genetik Barbara Giles
Geoekologi Natuschka Lee
Grafen Alexandr Talyzin

Thomas Wågberg
 
Gravitationsvågor Michael Bradley
Genus i skolan Ia Kling
Gunnar Sjöberg
Genusperspektiv på
naturvetenskap och matematik
Karin Due
GMO Stefan Jansson
G-quadruplex Erik Chorell
Grön kemi Jyri-Pekka Mikkola
H Haj Bent Christensen
Havstillstånd Jan Albertsson
Havets näringsämnen Joakim Ahlgren
Heterogen katalys Jyri-Pekka Mikkola
Husbyggnadsteknik Thomas Olofsson
Hänglavar Per-Anders Esseen
I Icke-linjär fysik Gert Brodin
Infektion Fredrik Almqvist
Installationsteknik Thomas Olofsson
Interaktionsdesign Helena Lindgren
IT, allmänt Mats Johansson
J Joniska vätskor Jyri-Pekka Mikkola
Jordbävningar Kerstin Abbing
K Katalysatorer Jyri-Pekka Mikkola
Kemisk biologi Fredrik Almqvist
Erik Chorell
Klassrummet, skämt i Maria Berge
Klimatförändring Leif Kullman
Kolets kretslopp, växternas del Kristin Palmqvist
Komplexa system Martin Rosvall
Korall Bent Christensen
Korallrev Bent Christensen
Kosmologi Michael Bradley
Kosmologi, livsåskådning Natuschka Lee
Krukväxter Katarina Stenman
Kväve, effekt på lavar och markveg. Kristin Palmqvist
Kärnkraft Mohsen Soleimani-Mohseni
L Laser Ove Axner
Aleksandra Foltynowicz
Laszlo Veisz
Lavekologi Per-Anders Esseen
Kristin Palmqvist
Ledande plast Ludvig Edman
Livsmedelsförsörjning, hållbar Kristin Palmqvist
Logik Patrik Eklund
Luftföroreningar Christoffer Boman
Läkemedel i miljön Jerker Fick
Läkemedelskemi

Fredrik Almqvist

Mikael Elofsson

Erik Chorell
M Mark- och vattenprocesser Jonatan Klaminder
Matematik Åke Brännström
Matematik, skönhet Manya Sundström
Matematikdidaktik Johan Lithner
Matematikdidaktik, i
förskolan
Ia Kling
Gunnar Sjöberg
Matematisk-statistisk modellering Sara Sjöstedt de Luna
Medicinsk teknik

Henrik Antti

Anders Eklund

 

Metabolomik Henrik Antti
Meteoriter Natuschka Lee
Mikrobiologi Natuschka Lee
Mikrofauna Natuschka Lee
Miljöbioteknik Natuschka Lee
Miljögifter Patrik Andersson
Miljökemi

Patrik Andersson

Stina Jansson

Mats Tysklind

Miljöstörande ämnen Jonatan Klaminder
Mossor Nils Ericson
Motivation, i skolan Mikael Winberg
Människa-datorinteraktion Helena Lindgren
N Naturkatastrofer Kerstin Abbing
Naturvetenskapernas didaktik Christina Ottander
Nätverksteori Martin Rosvall
O Optisk pincett Magnus Andersson
Organisk kemi

Fredrik Almqvist

Mikael Elofsson

Erik Chorell
P Partikelacceleration Gert Brodin
Laszlo Veisz
Partikelfysik Michael Bradley
Planetarium Marianne Eik
Planeter Marianne Eik
Plasmafysik Gert Brodin
Laszlo Veisz
Plattektonik Kerstin Abbing
Populationsgenetik Barbara Giles
Proteiner

Uwe Sauer

Christiane Funk

Porslinsblommor Katarina Stenman
Reglerteknik Leonid Freidovich
R Relativitetsteori Michael Bradley
Regnskog Bent Christensen
Restaurering av vattendrag Johanna Gardeström
Restaureringsekologi Christer Nilsson
Robotik

Leonid Freidovich

Thomas Hellström

Rymden Patrik Norqvist
Rymdfysik Gert Brodin
Maria Hamrin
Patrik Norqvist
Röntgenkristallografi Uwe Sauer
Rödblära Barbara Giles
S Senescens Olivier Keech
Sjöar o vattendrag (biogeokemi) Jan Karlsson
Skogskemi

Jyri-Pekka Mikkola

Leif Jönsson

Skogsråvara Jyri-Pekka Mikkola
Skolan, forskning i Jenny Sullivan Hellgren
Skolan, motivation i Jenny Sullivan Hellgren
Sluttningsprocesser Kerstin Abbing
Solbränsle Johannes Messinger
Solceller Sune Pettersson
Solvärme Gireesh Nair
Specialpedagogik och
matematik
Ia Kling
Gunnar Sjöberg
Språkteknologi Johanna Björklund
Statistik Jun Yu
Sara Sjöstedt de Luna
Peter Anton
Statistik och bioinformatik Patrik Rydén
Stjärnor Marianne Eik
Strandvegetation Christer Nilsson
Strukturbiologi

Magnus Wolf-Watz

Uwe Sauer

Syrebrist i vatten Johan Wikner
Systembiologi Martin Rosvall
T Tropiker Bent Christensen
Tsunami Kerstin Abbing
U
V Vardagsfysik Patrik Norqvist
Vulkanism Kerstin Abbing
VVS Mohsen Soleimani-Mohseni
Thomas Olofsson
Värmeöverföring Thomas Olofsson
Växters metabolism Olivier Keech
Växthusgaser Jan Karlsson
Ä Älvar Christer Nilsson
Ö Östersjön Agneta Andersson