Hitta experten!

Fakultetens expertlista för journalister innehåller kontaktuppgifter till experter – forskare och lärare – inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Klicka på personens namn för att komma till kontaktuppgifter.

Dessutom finns den nationella tjänsten Expertsvar som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med universitet och högskolor. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor.

Ämne Sakkunnig
A Ackustik Martin Berggren
Algblomning Siv Huseby
Alger Christiane Funk
Amyloidsjukdomar

Fredrik Almqvist

Antenner Martin Berggren
Antibiotika, resistens Fredrik Almqvist
Arkitekturhistoria Katrin Sten
Arktis Jan Karlsson
Arktiska ekosystem Keith Larson, in English
Arktiska miljöer Jonatan Klaminder
Artbildning hos fisk Göran Englund
Artificiell fotosyntes Johannes Messinger
Artificiell intelligens Patrik Eklund
Helena Lindgren
Shafiq Urréhman
Astrobiologi Natuscka Lee
Astronomi Marianne Eik
Patrik Norqvist
Attosekundfysik Laszlo Veisz
Automatiserad bildanalys Shafiq Urréhman
B Bakterier Natuschka Lee
Bedömning för lärare Torulf Palm
Beräkningsmatematik Mats G Larson
Biobränsle Anders Nordin
Bioenergi Christoffer Boman

Ricardo Carvalho, in English

Biofysik

Uwe Sauer

Bioinformatik

Henrik Antti

Uwe Sauer
 

Biologi Barbara Giles
Biologisk mångfald, globala mönster Roland Jansson
Biomarkörer Henrik Antti
Boreala skogens produktion Kristin Palmqvist
Byggteknik Thomas Olofsson
Byggnadsfysik Thomas Olofsson
Bäckars artrikedom Christer Nilsson
C Cancer Henrik Antti
Cellbiologi Åsa Strand
Cellmembraner Gerhard Gröbner
CRISPR/Cas9, växter Åsa Strand
Stefan Jansson
Cyanobakterier Christiane Funk
D Datalingvistik Frank Drewes
Datavetenskap, språkanalys Frank Drewes
Datavetenskap, språkinlärning Frank Drewes
Datormoln Erik Elmroth
Datorseende Shafiq Urréhman
Designantropologi Brendon Clark
Designforskning Heather Wiltse
Johan Redström
Designteori Erik Stolterman
Diskret matematik Klas Markström
Victor Falgas Ravry
Distribuerade system Erik Elmroth
Djur Bent Christensen
Djurs spridning och flyttning Tomas Brodin
Djurs beteende Tomas Brodin
DNA-strukturer Erik Chorell
3D-teknik Krister Wiklund
E E-hälsa Helena Lindgren
Patrik Eklund
Ekologi Bent Christensen
Keith Larson, in English
Ekologisk modellering Mehdi Cherif
Ekosystemdynamik Sebastian Diehl
Energi

Dan Boström

Stina Jansson

Thomas Olofsson
Energieffektivisering Thomas Olofsson
Energiomvandling Anders Nordin
Evolution Barbara Giles
Keith Larson, in English
Evolutionsteori Folmer Bokma
F
Fisk Bent Christensen
Fisk i sjö och hav Per Byström
Fjällvegetation Leif Kullman
Flugor Nils Ericson
Flödesmekanik Krister Wiklund
Formativ bedömning Torulf Palm
Formella språk, dator Johanna Björklund
Fotorespiration Olivier Keech
Fotosyntes Johannes Messinger
Christiane Funk
Åsa Strand
Främmande arter Tomas Brodin
Fröspridning Judith Sarneel
Fuzzy logic Patrik Eklund
Fysikskämt Maria Berge
Förbränning Christoffer Boman
Anders Nordin
Förbränning, diagnostik Florian Schmidt
Förgasning Anders Nordin
G Genetik Barbara Giles
Genreglering i bakterier Vicky Shingler
Geoekologi Natuschka Lee
Ann-Kristin Bergström
Grafen Alexandr Talyzin

Thomas Wågberg
 
Grafteori Victor Falgas Ravry
Gravitationsvågor Michael Bradley
Genus i skolan Ia Kling
Gunnar Sjöberg
Genusperspektiv på
naturvetenskap och matematik
Karin Due
GMO Stefan Jansson
G-quadruplex Erik Chorell
Grafteori Victor Falgas Ravry
Grön kemi Jyri-Pekka Mikkola
Knut Irgum
H Haj Bent Christensen
Havet, bakterier Johan Wikner
Havet, virus Johan Wikner
Havet, encelliga djur Johan Wikner
Havet, miljötillstånd Jan Albertsson
Havet, näringsämnen Joakim Ahlgren
Heterogen katalys Jyri-Pekka Mikkola
Husbyggnadsteknik Thomas Olofsson
Hållfasthet Martin Berggren
Hänglavar Per-Anders Esseen
I Icke-linjär fysik Gert Brodin
Industridesign Monica Lindh-Karlsson
Infektion Fredrik Almqvist
Innovation Thomas Mejtoft
Installationsteknik Thomas Olofsson
Interaktionsdesign Helena Lindgren
Heather Wiltse
Thomas Mejtoft
Christoffel Kuenen
Catharina Henje
Interaktionsteknik Thomas Mejtoft
IT, allmänt Mats Johansson
J Joniska vätskor Jyri-Pekka Mikkola
Jordbävningar Kerstin Abbing
K Katalysatorer Jyri-Pekka Mikkola
Kemisk biologi Fredrik Almqvist
Erik Chorell
Klimateffekter på fisksamhällen Göran Englund
Klimatförändring Leif Kullman
Christian Bigler
Keith Larson, in English
Kolets kretslopp, nedbrytning Judith Sarneel
Kolets kretslopp, växternas del Kristin Palmqvist
Komplexa system Martin Rosvall
Korall Bent Christensen
Korallrev Bent Christensen
Kosmologi Michael Bradley
Kosmologi, livsåskådning Natuschka Lee
Krukväxter Katarina Stenman
Kväve, effekt på lavar och markveg. Kristin Palmqvist
Kärnkraft Mohsen Soleimani-Mohseni
L Laser Ove Axner
Aleksandra Foltynowicz
Laszlo Veisz
Laserspektroskopi Florian Schmidt
Lavekologi Per-Anders Esseen
Kristin Palmqvist
Ledande plast Ludvig Edman
Lipider Gerhard Gröbner
Livsmedelsförsörjning, hållbar Kristin Palmqvist
Logik Patrik Eklund
Luftföroreningar Christoffer Boman
Läkemedel i miljön Jerker Fick
Läkemedelskemi

Fredrik Almqvist

Mikael Elofsson

Erik Chorell
M Markbakterier (pseudonomas) Vicky Shingler
Mark- och vattenprocesser Jonatan Klaminder
Matematik Åke Brännström
Matematik, lärandesvårigheter Johan Lithner
Matematik, motivation Torulf Palm
Matematik, numerisk analys Christian Engström
Matematik, operatorteori Christian Engström
Matematik, skönhet Manya Sundström
Matematik, undervisningsdesign Johan Lithner
Matematiklärande (didaktik) Johan Lithner
Matematiklärande (didaktik), i
förskolan
Ia Kling
Gunnar Sjöberg
Matematiska resonemang Johan Lithner
Matematisk modellering Eric Libby
Matematisk nätverksteori Victor Falgas Ravry
Matematisk optimering Martin Berggren
Matematisk problemlösning Johan Lithner
Matematisk-statistisk modellering Sara Sjöstedt de Luna
Materialkemi Knut Irgum
Medborgarforskning Keith Larson
Medicinsk teknik

Henrik Antti

Anders Eklund

 

Medicinsk teknik, andningsgasdiagnostik Florian Schmidt
Membranproteiner Gerhard Gröbner
Metabolomik Henrik Antti
Meteoriter Natuschka Lee
Mikrobiell evolution Eric Libby
Mikrobiologi Natuschka Lee
Mikrofauna Natuschka Lee
Miljöbioteknik Natuschka Lee
Vicky Shingler
Miljögifter Patrik Andersson
Peter Haglund
Miljöanalytisk kemi Peter Haglund
Miljökemi

Patrik Andersson

Stina Jansson

Mats Tysklind

Peter Haglund
Miljöstörande ämnen Jonatan Klaminder
Mineralkemi Jean-Francois Boily
Mossor Nils Ericson
Motivation, prestation i skolan Mikael Winberg
Motivation, välbefinnande i skolan Mikael Winberg
Multimodal signalbehandling Shafiq Urréhman
Människa-datorinteraktion Helena Lindgren
N Naturkatastrofer Kerstin Abbing
Naturvetenskapernas didaktik Christina Ottander
Naturvetenskap i förskolan Christina Ottander
Näringsvävar Mehdi Cherif
Sebastian Diehl
Nätverksteori Martin Rosvall
O Optisk pincett Magnus Andersson
Organeller Åsa Strand
Organisk kemi

Fredrik Almqvist

Mikael Elofsson

Erik Chorell
Ornitologi Keith Larson, in English
P Partikelacceleration Gert Brodin
Laszlo Veisz
Partikelfysik Michael Bradley
Planetarium Marianne Eik
Planeter Marianne Eik
Plasmafysik Gert Brodin
Laszlo Veisz
Plankton Sebastian Diehl
Plattektonik Kerstin Abbing
Polymera material Knut Irgum
Populationsgenetik Barbara Giles
Produktdesign Thomas Degn
Programmerad celldöd Gerhard Gröbner
Proteiner

Uwe Sauer

Christiane Funk

Porslinsblommor Katarina Stenman
Pyrolys Anders Nordin
R Reglerteknik Leonid Freidovich
Relativitetsteori Michael Bradley
Regnskog Bent Christensen
Restaurering av vattendrag Christer Nilsson
Restaureringsekologi Christer Nilsson
Roland Jansson
Judith Sarneel
Robotik

Leonid Freidovich

Thomas Hellström

Rymden Patrik Norqvist
Rymdfysik Gert Brodin
Maria Hamrin
Patrik Norqvist
Röntgenkristallografi Uwe Sauer
Rödblära Barbara Giles
S Samhällsfrågor i naturvetenskap Christina Ottander
Samspel mellan fiskarter Göran Englund
Sannolikhetslära Victor Falgas Ravry
Senescens Olivier Keech
Sensorfusion Shafiq Urréhman
Separationsvetenskap Knut Irgum
Signal- och bildanalys Jun Yu
Simulering Martin Berggren
Sjöar o vattendrag (biogeokemi) Jan Karlsson
Skogskemi

Jyri-Pekka Mikkola

Leif Jönsson

Skogsråvara Jyri-Pekka Mikkola
Skolan, forskning i Jenny Sullivan Hellgren
Skolan, motivation Jenny Sullivan Hellgren
Mikael Winberg
Skolan, naturvetenskap Mikael Winberg
Slumpprocesser Victor Falgas Ravry
Sluttningsprocesser Kerstin Abbing
Solbränsle Johannes Messinger
Solceller Sune Pettersson
Solvärme Gireesh Nair
Spatiotemporal modellering av Big Data Jun Yu
Specialpedagogik och
matematik
Ia Kling
Gunnar Sjöberg
Språkteknologi Johanna Björklund
Statistik Jun Yu
Sara Sjöstedt de Luna
Peter Anton
Statistik och bioinformatik Patrik Rydén
Statistisk inlärning Jun Yu
Stenar Jean-Francois Boily
Stjärnor Marianne Eik
Strandvegetation Christer Nilsson
Strukturbiologi

Magnus Wolf-Watz

Uwe Sauer

Strömningsmekanik Martin Berggren
Syrebrist i vatten Johan Wikner
Systembiologi Martin Rosvall
T Teknikadoption Thomas Mejtoft
Teknikfilosofi Heather Wiltse
Teoretisk biologi Eric Libby
Torrifiering Anders Nordin
Transportdesign Demian Horst
Tropiker Bent Christensen
Tsunami Kerstin Abbing
U Undervisning i naturvetenskap Christina Ottander
V Vardagsfysik Patrik Norqvist
Vatten Jean-Francois Boily
Vattendragsekologi Roland Jansson
Vattenkraft, miljöeffekter Roland Jansson
Vattenånga Jean-Francois Boily
Vulkanism Kerstin Abbing
VVS Mohsen Soleimani-Mohseni
Thomas Olofsson
Värmeöverföring Thomas Olofsson
Växtbiologi Åsa Strand
Växtbioteknik Åsa Strand
Växters blomning Markus Schmid
Växters metabolism Olivier Keech
Växters utveckling Markus Schmid
Växthusgaser Jan Karlsson
Ä Älvar Christer Nilsson
Ö Östersjön Agneta Andersson