HeadlineImage

Forskningsinfrastruktur vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsinfrastruktur är verktyg som hjälper forskare vid vår fakultet att utföra forskning av högsta kvalitet.

Det kan vara specialiserade laboratoriemiljöer, teknikplattformar och annan vetenskaplig utrustning samt databaser.

Forskningsinfrastrukturer

Infrastrukturer vid Kemiskt biologiskt Centrum, KBC

Listan är ej komplett

Medeldyr utrustning

Medel för medeldyr utrustning som krävs för forskning av hög vetenskaplig kvalitet kan sökas hos vår fakultet av enskild forskare eller grupp av forskare. Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av utrustning som för uppgradering och/eller komplettering av befintliga system. Medeldyr utrustning  ligger i intervallet 250 kSEK – 2 000 kSEK.

Lista över medeldyr utrustning finansierad av fakulteten 2014-2016