Hedersdoktorer

Varje år utnämns en eller två hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. År 1972 utnämndes den första hedersdoktorn.

Nedan listas utnämningarna från år 2016 och framåt:

2017

Björn och Gary hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Björn och Gary hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Björn O. Nilsson, biokemist och VD för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, och professor Gary Siuzdak, the Scripps Research Institute i La Jolla USA, har utsetts till 2017 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

2016

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016

Aina Nilsson-Ström, designer och rådgivare, och Sverker Evans, f.d. avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket och senare Havs- och vattenmyndigheten, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

2015

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2015

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2015

Shirley Simon, framstående engelsk didaktikforskare med fokus på undervisning i naturvetenskap det naturvetenskapliga klassrummet, och skogsforskaren Francois Houllier, högsta chef för the French National Institute for Agricultural Research (INRA), har utsetts till 2015 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

2014

Händig elektronikingenjör med fokus på utvecklingsländer utsedd till hedersdoktor

Händig elektronikingenjör med fokus på utvecklingsländer utsedd till hedersdoktor

Lars Lundmark har för sin kunskap och engagerande undervisning i kemisk instrumentering och inte minst sitt altruistiska arbete i utvecklingsländer, utsetts till årets hedersdoktor vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet.

2013

Matematisk statistiker från Estland utsedd till hedersdoktor

Matematisk statistiker från Estland utsedd till hedersdoktor

Estlands främsta specialist inom området surveystatistik, Imbi Traat, har utsetts till årets hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

2012

Nordisk duo utsedda till hedersdoktorer

Den eminenta fotosyntesforskaren Eva-Mari Aro från Finland och den framstående danska matematikdidaktikern Mogens Niss har utsetts till 2012 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

2011

Nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Två kvinnliga professorer har år 2011 utsetts till hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet: den framstående ekologen Mary Power vid Berkeley University of California och Bingbing Liu som är en prisad fysiker vid Jilinuniversitetet i Changchun, Kina.

2010

Två nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Två nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ola Hildingsson – vd för det prisbelönta bioraffinaderiet Domsjö Fabriker – och Beom Jun Kim – en av de ledande unga fysikerna i Korea – har utsetts till nya hedersdoktorer vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet år 2010.


Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Lista över alla hedersdoktorer vid vår fakultet