Till umu.se

Möt våra forskare

Vid vår fakultet bedrivs spännande och banbrytande forskning på elva institutioner. Här får du lära känna våra forskare och ta del av deras arbeten.

Ett axplock forskarporträtt

Ny professor med passion för arkitektur i socialt utsatta områden

Ny professor med passion för arkitektur i socialt utsatta områden

Professor Robert Mull med bakgrund som arkitekt, lärare, aktivist, och tidigare dekan vid the Cass Faculty of Art, Architecture and Design i London är det nyaste tillskottet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han för med sig nya användbara idéer om de sociala dimensionerna av arkitekters gärning.

Hon vill förstå livets mysterier

Hon vill förstå livets mysterier

Astrobiologer letar efter livets ursprung och försöker förstå livets utveckling och potential att överleva och utvecklas – här på jorden eller någon annanstans. – Det är väldigt spännande!, säger mikro- och astrobiolog Natuschka Lee, som sedan hösten 2015 är anställd vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap som forskare.

Med upptäckande som drivkraft

Med upptäckande som drivkraft

Kemiprofessor Anna Linusson Jonssons karriär kan tyckas rak och utstakad. Själv anser hon att den har styrts av tillfälligheter – där hon haft modet att tacka ja när hon fått erbjudanden och lämnat det säkra för det osäkra.

Skönhetsupplevelser i matematikens galleri

Skönhetsupplevelser i matematikens galleri

Vad är skönhet i matematik? Den frågan griper forskarna Manya Raman-Sundström och Lars-Daniel Öhman sig an med stor entusiasm.


Johan Wikner bloggar

Bild på Johan WiknerJohan Wikner är mikrobiolog och forskar om bakteriers energiförsörjning i havet, och deras inverkan på syrebrist och utsläpp av växthusgaser.

Läs hans blogg och kommentera gärna!

9/12: I väntan på en forskningsartikels födelse

5/12: Samarbete lika vanligt som konkurrens i naturen

1/12: Samverkan mellan universitet och samhälle – vad saknas?

30/11: Bakterierna styr världen