Möt våra forskare

Vid vår fakultet bedrivs spännande och banbrytande forskning på elva institutioner. Här får du lära känna våra forskare och ta del av deras arbeten.

Vi ordnar en rad populärvetenskapliga arrangemang, bland annat Vetenskapslunch.

Läs mer om våra populärvetenskapliga evenemang

Ett axplock forskarporträtt

Ny professor med passion för arkitektur i socialt utsatta områden

Ny professor med passion för arkitektur i socialt utsatta områden

Professor Robert Mull med bakgrund som arkitekt, lärare, aktivist, och tidigare dekan vid the Cass Faculty of Art, Architecture and Design i London är det nyaste tillskottet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han för med sig nya användbara idéer om de sociala dimensionerna av arkitekters gärning.

Suna utvecklar robotars språk

Suna utvecklar robotars språk

Forskaren Suna Bensch kommer från Tyskland och forskar om sociala robotar. En social robot är en maskin som lyssnar på våra sociala koder och kommunicerar med oss på våra villkor.

Hon vill förstå livets mysterier

Hon vill förstå livets mysterier

Astrobiologer letar efter livets ursprung och försöker förstå livets utveckling och potential att överleva och utvecklas – här på jorden eller någon annanstans. – Det är väldigt spännande!, säger mikro- och astrobiolog Natuschka Lee, som sedan hösten 2015 är anställd vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap som forskare.

Med upptäckande som drivkraft

Med upptäckande som drivkraft

Kemiprofessor Anna Linusson Jonssons karriär kan tyckas rak och utstakad. Själv anser hon att den har styrts av tillfälligheter – där hon haft modet att tacka ja när hon fått erbjudanden och lämnat det säkra för det osäkra.

Skönhetsupplevelser i matematikens galleri

Skönhetsupplevelser i matematikens galleri

Vad är skönhet i matematik? Den frågan griper forskarna Manya Raman-Sundström och Lars-Daniel Öhman sig an med stor entusiasm.


Forskarbloggen

Christian Bigler är docent i miljövetenskap på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Hans forskning fokuserar på effekter av miljöförändringar sedan senaste istiden, främst med hjälp av DNA, kiselalger och varviga sjösediment.

Brewing beer on recycled water?To balance work and family... Var det bättre förr?What are diatoms?

Forskarbloggen

Patrik Ryden är lektor och docent i matematisk statistik. Hans forskning handlar om att utveckla och tillämpa statistiska metoder för att analysera stora och komplexa data.

P-värden och "justerade p-värden"

Att anpassa sig till nya förutsättningar

Perspektiv