Till umu.se

Nya professorer

År 2013 installerades sju nya professorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.