HeadlineImage

Populärvetenskap

Fakultetens forskare förekommer ofta i olika populärvetenskapliga sammanhang. Vi tycker att det är viktigt att nå ut med kunskap och viktiga forskningsresultat till en bredare publik.

Fakultetens populärvetenskapliga tidning TN magasin utkommer med 2-3 nummer per år.

Populärvetenskapliga arrangemang för allmänheten


Forskarblogg från Abisko

Yrsa Axelsson and Sebastian Enhager are currently studying peace and conflict studies at Lund University. This summer, they are working as communication interns, developing and creating new media content focused on the research and teaching activities at Climate Impacts Research Centre, CIRC, in Abisko.

Läs bloggen