Till umu.se

Professorer 2013

År 2013 installerades sju nya professorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.