Nya professorer 2008

År 2008 installerades tio nya professorer vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Här kan du läsa mer om deras forskning.

 

I fokus

Anna forskar om vad som reglerar luktnervceller

Anna forskar om vad som reglerar luktnervceller

Närvaro av flyktiga, hydrofoba kemiska molekyler i vår miljö upplever vi oftast som en lukt. Nervsystemet ombesörjer att olika kemikalier i inandningsluft detekteras och deras kemiska struktur ”översätts” till nervcellsinformation som hjärnan kan processa och reagera på. Läs artikeln

I fokus

Christiane forskar om antennproteiner – viktiga för växters fotosyntes

Christiane forskar om antennproteiner – viktiga för växters fotosyntes

Idag står koldioxidutsläpp och klimatförändringar högt på agendan. Fotosyntesen är den enda kända processen för att binda koldioxid och därmed minska halten av ämnet. Som biprodukt bildas syre, en för... Läs artikeln

I fokus

Gerhard Gröbner forskar om cellens byggstenar

Gerhard Gröbner forskar om cellens byggstenar

Alla levande celler omges av membraner. Gerhard Gröbner vill på molekylär nivå förstå hur membranens byggstenar – proteiner och lipider – fungerar och samspelar. Till sin hjälp har han en särskild mag... Läs artikeln

I fokus

Johannes Messinger forskar om att spjälka vatten med solljus

Johannes Messinger forskar om att spjälka vatten med solljus

Solen är idag den enda förnyelsebara energikälla som skulle kunna ge tillräckligt med energi för att tillfredsställa hela mänsklighetens behov. Problemet är dock hur energin ska kunna utvinnas och lag... Läs artikeln

I fokus

Jyri-Pekka Mikkola forskar om framtidens bioraffinaderier

Jyri-Pekka Mikkola forskar om framtidens bioraffinaderier

Världen förändras i allt snabbare takt och man oroar sig för den globala klimatförändringen. De nordiska länderna har långa avstånd och ett kyligt klimat – trots det måste vi transportera oss och värm... Läs artikeln

I fokus

Marianne Sommarin forskar om kommunikation i växtcellens membran

Marianne Sommarin forskar om kommunikation i växtcellens membran

Marianne Sommarins grundforskning syftar till att förstå några av de processer som sker i det membran som avgränsar växtcellen från omgivningen. Membranet är uppbyggt av lipider och proteiner. Läs artikeln

I fokus

Pernilla Wittung-Stafshede forskar om hur proteiner veckar ihop sig

Pernilla Wittung-Stafshede forskar om hur proteiner veckar ihop sig

Proteiner är långa kedjor av aminosyror som kopplas ihop i en viss ordning utifrån vår genetiska kod. För att aktiveras måste varje kedja veckas ihop till en specifik struktur. Många proteiner behöver... Läs artikeln

I fokus

Peter Haglund utvecklar metoder för att upptäcka okända miljögifter

Peter Haglund utvecklar metoder för att upptäcka okända miljögifter

Peter Haglunds forskning rör miljöanalytisk metodutveckling samt studier av icke nedbrytbara organiska ämnens flöden till miljön och öden i miljön. Med hjälp av analysmetoderna kan tidigare okända ämn... Läs artikeln

I fokus

Vitaly Bychkov forskar om dynamiken hos flammor

Vitaly Bychkov forskar om dynamiken hos flammor

Vitaly Bychkov studerar hydrodynamiska fenomen med tillämpningar inom ett flertal områden, exempelvis plasmafysik, förbränningsfysik och astrofysik. Hans forskning bygger på både teoretiska och numeri... Läs artikeln

I fokus

Leif Jönsson forskar om bioteknik för bioraffinaderiet

Leif Jönsson forskar om bioteknik för bioraffinaderiet

Beroendet av fossila råvaror, som råolja för framställning av kemikalier, material och drivmedel, leder till problem på flera olika sätt. I framtiden kan dagens oljeraffinaderier komma att ersättas av... Läs artikeln