Till umu.se

Starka forskningsmiljöer

Universitetsledningen har i sin ambition att utveckla forskningen vid Umeå universitet identifierat och utsett 14 starka forskningsmiljöer vid Umeå universitet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet står som värd för sju av dem.

Ekosystem i förändring

Växt- och skogsbioteknik

Ljus i naturvetenskap och teknik

Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem

Modellering av levande system

Proteiners dynamik, struktur och funktion

Solljus som bränsle