Till umu.se

Strategiska forskningsområden

Umeå universitet har tilldelats 226 miljoner kronor av regeringen för perioden 2010-2014 för att bygga upp världsledande forskning inom åtta strategiska områden. Umeå universitet har huvudansvar för två forskningsprojekt inom energiforskning ochhavsmiljöforskning: Bio4Energy samt Ecochange.

Regeringen genomförde 2010 den enskilt största satsningen på forskningsområden som är av strategisk betydelse för det svenska samhället och näringslivet. Under hösten 2014 kommer forskningsområdena att utvärderas.

Från träd till avancerade bränslen och kemikalier

I dag härstammar nästa alla kemikalier och fordonsbränslen från fossila källor. Det vill forskare och företagare i norra Sverige ändra på genom att ersätta olja med träd. Tillsammans arbetar de inom forskningsprojektet Bio4Energy.

Bio4Energy

Hur påverkas Östersjön av klimatförändringar?

Östersjön hotas av övergödning, miljögifter och överfiske. Klimatförändringar kommer troligen att förvärra situationen ytterligare. Forskningsprojektet Ecochange vill skapa en helhetsbild över vilka effekter detta får på Östersjön och ta reda på hur vi ska kunna skydda havet på bästa sätt.

Ecochange


UMF provfiske

Bild: Katarina Konradsson/UMF