Kalendarium

Maj 2018

23 maj–25 maj

Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet

Konferens Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer.

24 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

26 maj kl 11.00–15.00

SoapboxScience Umeå

Föreläsning Kom och träffa forskare från SLU och Umeå universitet! Under tre timmar kommer 13 forskare lära ut, lära av och prata om forskning. Har du funderat på om fiskar har personlighet, hur träd överlever vintern, om det faktiskt finns muskler som aldrig blir trötta eller vad en virusdetektiv jobbar med?

29 maj kl 09.00–12.05

MIMS/UCMR Mini-Symposium 29 May 2018

Konferens Welcome to the 3rd MIMS/UCMR-Mini-Symposium of this year! Presentations by the Oliver Billker, Barbara Sixt, Gemma Atkinson, Linda Sandblad and the MIMS/UCMR Postdoctoral Fellows Christian Pett, Hiraku Takada, Ravendra Nagampalli, Dharmedra Kumar Soni, Rajender Kumar.

30 maj–7 juni

UMA Summer Show 2018

Utställning På torsdagen den 31 maj klockan 18:00 öppnar Arkitekthögskolan sina dörrar till den officiella invigningen av årets slututställning UMA Summer Show 2018. Utställningen kommer visa våra studenters arbeten under det akademiska året 2017/2018 över hela Arkitekthögskolan, från studenternas studios till älvens strand.

30 maj–31 maj

How to 3d-print a wooden home

Konferens Välkommen till en internationell och gränsöverskridande konferens, mötesplats och Expo! Lyssna till och nätverka med innovatörer, forskare och industriaktörer inom arkitektur, design, additiv tillverkning, biobaserade material, osv - personer som leder utvecklingen av framtidens tillverknings- och byggindustri.

30 maj–31 maj

Umeå Cell Biology Symposium 2018

Konferens The first interdisciplinary Umeå Cell Biology Symposium

31 maj kl 10.00–16.00

Information och dialog med Vinnova om finansiering av åtta nya kompetenscentrum

Seminarium Vinnova har nyligen utlyst medel för finansiering av åtta nya kompetenscentrum, där akademi, näringsliv och offentlig sektor ska arbeta tillsammans för att ta fram ny kunskap. Med anledning av denna viktiga utlysning kommer Vinnova till Umeå för att berätta mer och föra en dialog med intresserade. Välkomna till en spännande dag!

31 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser


Juni 2018

1 juni kl 10.00

Anna Strandberg - Energiteknik med inriktning mot termisk processkemi

Disputation Om Interaktioner under bränsleomvandling och askbildning. En termokemisk studie på lignocellulosisk biomassa.

1 juni kl 13.00

Artur Dingeldein - kemi

Disputation Om Bax och oxiderat fosfolipider - en dödlig kombination: Apoptotiska protein-lipid komplex granskat med MAS NMR spektroskopi.

1 juni kl 13.15

Joel Larsson - matematik

Disputation Om slumpmässiga satisfierbarhets- och optimeringsproblem.

8 juni kl 09.00

Maria Lindfors - pedagogiskt arbete

Disputation Om "Kunskap är vad du vet, och vet du inte kan du alltid googla!” Elevers epistemic beliefs i naturvetenskaplig undervisningskontext.

8 juni kl 09.30–11.00

Tillgodoräknanden - träff för kontaktpersoner

Seminarium Studentcentrum/Examina bjuder in alla kontaktpersoner för tillgodoräknanden till ett möte. Vi kommer bland annat att prata om hur vi jobbar med tillgodoräknanden, när det gäller bedömning av utlandsstudier samt få lite information från projektet Reell kompetens vid Umeå universitet.

8 juni kl 10.00–14.00

Daria Chrobok - Växtfysiologi

Disputation Om Till "blad" eller inte till "blad". Att förstå de metaboliska anpassningar som är kopplade till bladens senescens.

8 juni kl 13.00–16.00

Ludvig Bohlin - beräkningsvetenskap med inriktning mot fysik

Disputation Om mot högre ordningens nätverksmodeller.

11 juni kl 13.00–14.00

Marie Sklodowska Curie – Individual Fellowships (IF)

Seminarium Vill du som forskare prova på att arbeta utomlands eller själv agera värd för internationella forskare? Kom och lär dig mer om vilka möjligheter som finns via Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships. Varmt välkommen!

13 juni kl 10.00–11.00

Projekt Digital salstentamen håller öppet informationsmöte

Sammanträde Digital salstentamen är ett universitetsgemensamt projekt som bjuder in till ett öppet informationsmöte där en kort presentation av projektet hålls och därefter finns tid för frågor och diskussioner. Platsen för träffen är Triple Helix kl 10 – 11 den 13 juni och det kommer gå att delta via sin egen dator. Ingen föranmälan krävs.

18 juni kl 15.00

Yonas Demeke Woldemariam - datavetenskap

Högre seminarium (inkl lic) Om naturlig språkbehandling i en multimedia-miljö.


Oktober 2018

8 oktober–9 oktober

1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen

Konferens 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen; Experts in CryoEM share their knowledge with the Scandinavian cryoEM Network


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp