Till umu.se

Kalendarium

Mars 2017

27 mars kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning: Lyckas bra med din presentation! Tips på vägen när du ska tala inför andra

Föreläsning Matnyttiga måndagar är en serie korta lunchföreläsningar med olika teman som berör "det akademiska livet" och ämnen om sånt som många vill veta mer om.

28 mars kl 13.00–14.30

Results and conclusions from a dissertations. Then what?

Seminarium The seminar will give a short summary of the overall results and conclusions from my thesis. Particular attention will be on the didactical design developed through all studies included. With that as a background the focus of the seminar will be on an ongoing pilot project.

29 mars kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Vad vet vi egentligen om ledarskapets betydelse för idrottares motivation, prestation och hälsa?

Föreläsning Andreas Stenling,institutionen för Psykologi, föreläser med föreläsningsrubriken "Vad vet vi egentligen om ledarskapets betydelse för idrottares motivation, prestation och hälsa?".

29 mars kl 12.15–13.15

Sök- och referensjour

Workshop Sök- och referensjour - vi ger dig verktygen och strategierna så att du kommer i gång med ditt arbete. Ingen anmälan! Välkommen!

29 mars kl 13.15–15.00

What Is ‘Really’ Taught As The Content of School Subjects? The Alchemy of Teaching in Making kinds of People and Difference”

Föreläsning Professor Popkewitz är en ledande utbildningsforskare med fokus på hur kunskap eller förklaringssystem styr läroplaner, utbildningsreformer, pedagogik och lärarutbildning. Han har mycket omfattande erfarenhet från studier med komparativa och internationella inslag.

30 mars kl 13.00–15.00

Diskussion om forskningens samhälleliga impact

Workshop Välkommen till en diskussion med universitetsledning och representanter för Externa relationer om impact, samverkan och forskningsfinansiering i relation till den senaste forskningspropositionen.

30 mars kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

30 mars kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Ingvar Bergdahl

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies.


April 2017

3 april kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning: ”Jag gör det där sen...” Slutför mer och skjut upp mindre

Föreläsning Matnyttiga måndagar är en serie korta lunchföreläsningar med olika teman som berör "det akademiska livet" och ämnen om sånt som många vill veta mer om.

4 april kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

6 april kl 09.00–10.30

Referenshantering med EndNote Online (på engelska)

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. Kursen ges på engelska.

6 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

7 april kl 08.00–15.30

The annual Cancer Research Day

Konferens The annual Cancer Research Day is organized by RCC and the Medical faculty at Umeå University. The research day include presentations from leading cancer researchers within different areas, spanning from oncology, immunology, pre-clinical and biobank research. At the poster session, all participants have an opportunity to present their work.

7 april kl 10.00–14.00

Arcum seminarium April 2017

Seminarium At this extended Arcum seminar on April 7, at 10.00-14.00 we will have Cristian Gudasz, David Seekell, and Paul Treitz giving talks on environment and climate change in the Arctic.

10 april kl 09.00–16.00

Workshop kring Northpop

Workshop Välkommen att delta i tvärvetenskaplig workshop om forskningsinfrastrukturen Northpop. Vi söker forskare som är intresserade av att jobba i ett nytt, stort projekt med nya, moderna metoder. Förhandsanmäl dig till workshopen senast 7 april!

10 april kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning: Vad ska jag tänka på när jag skriver mitt CV?

Föreläsning Matnyttiga måndagar är en serie korta lunchföreläsningar med olika teman som berör "det akademiska livet" och ämnen om sånt som många vill veta mer om.

19 april kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

20 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

25 april kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

27 april–28 april

Kurs i vägledningsmetodik

Kurs/utbildning Umeå universitetet bjuder in studievägledare vid universitet och högskolor till en fortsättningskurs i vägledningsmetodik. Kursen ges inom ramen för det nationella vägledarnätverket.

27 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

28 april kl 13.00

Peter Mathisen - ekologi

Disputation Om miljöfaktorer som leder till selektion av predationsresistenta och potentiellt patogena bakterier.


Maj 2017

3 maj kl 09.30–16.00

Social Innovation i Norr

Konferens Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får chans att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

3 maj kl 13.00–19.30

TEDxUmeå - Ideas Worth Spreading

Konferens For the fourth time, TEDxUmeå will be held in the capital of Northern Sweden.

4 maj kl 12.00–13.00

Arcum lunchseminarium Maj 2017

Seminarium Arcum invites to a lunch seminar on Thursday, May 4, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå University.Ingeborg Nilsson will hold a talk on "Can modern technology support a healthy and active ageing in sparsely populated northern Sweden?".

4 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

4 maj kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Mei Ya-fang

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies.

5 maj kl 08.30–16.30

Idrottshögskolans dag 2017

Konferens Idrottshögskolan välkomnar externa åhörare samt all personal och studenter vid Umeå Universitet med intresse för idrott till Idrottshögskolans forskningskonferens den 5 maj 2017. Forskare inom Idrottshögskolans nätverk kommer under dagen att presentera aktuell idrottsforskning.

10 maj kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X7.

11 maj kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

11 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

11 maj kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Thomas Grundström

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies.

16 maj kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

18 maj kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

18 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

18 maj kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Tommy Bergenheim

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies.


Juni 2017

1 juni kl 13.00

Alzira Manuel - pedagogiskt arbete

Disputation Om Icke-formell yrkesutbildning i Moçambique: kontexter, policys, pedagogiska praktiker och motsägelser.

2 juni kl 13.15

Amir Khodabakhsh - experimentell fysik

Disputation Om Fouriertransform- och Vernierspektroskopi med optiska frekvenskammar.

8 juni kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

27 juni kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp