Till umu.se

Kalendarium

Oktober 2017

23 oktober kl 13.00–16.00

USSR seminarium om digitala trender

Seminarium Framväxande digital teknik för utbildningssektorn är temat för nästa seminarium i Utbildningsstrategiska rådets regi. Presenterar gör Jan Svärdhagen som varit med och författat 2017 års upplaga av Horizon report: Higher education ed. Seminariet hålls måndag den 23 oktober, anmälan krävs.

24 oktober kl 12.10–12.30

Open in order to promote global health action

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

24 oktober kl 12.15–13.00

Hur finslipar jag texten innan inlämning?

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att korrekturläsa din egen text.

24 oktober kl 13.00–14.30

The transfer of knowledge

Seminarium The seminar reports on a study comparing students’ ability to transfer knowledge (to a posttest) depending on whether students during practice were provided with a problem-solving method or if they needed to construct a method.

24 oktober kl 13.15–14.30

Amerikanska medel

Seminarium Det finns en rad olika statliga och privata fonder i Amerika som det är möjligt att söka pengar från. Vi går igenom olika möjligheter, hur man går tillväga samt ger praktiska råd och tips. (På engelska.)

25 oktober kl 12.10–12.30

Open access: modeller och författaravgifter

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

25 oktober kl 12.15–13.00

When and How do I Quote, Summarize or Paraphrase?

Föreläsning Quoting, summarizing and paraphrasing allow you to incorporate into your paper what others have to say about a particular topic. Summarizing and paraphrasing also enable you to demonstrate your understanding of a text. This lecture explains the differences among these three ways and shows you how each one may be useful in different circumstances.

25 oktober–27 oktober

Developmental Biology and Regeneration - Conference in Stockholm

Konferens Welcome to the upcoming conference on 'Developmental Biology and Regeneration' organised jointly by the British, Swedish, Danish, Norwegian and Finnish developmental biology societies/scientists that might be of interest to some of you. The early bird deadline is 1st September.

26 oktober kl 12.10–12.30

Open access och fritt tillgängliga resurser som medel för vetenskaplig kommunikation: några språkvetarperspektiv

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

26 oktober kl 12.15–13.00

Hur lyckas jag med min presentation?

Föreläsning Föreläsningen tar upp några bra saker att tänka på inför en presentation.

26 oktober kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

27 oktober kl 10.00

Elin Näsström - kemi

Disputation Om diagnos av akut och kronisk enterisk feber med hjälp av metabolomik.

27 oktober kl 12.10–12.30

Policyimpact och Excellens. Två dimensioner av Open access inom Horisont 2020

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

27 oktober kl 12.15–13.00

Polishing your Paper - Editing and Proofreading

Föreläsning Editing and proofreading a paper takes time. Editing focuses on the overall text, while proofreading focuses more on details. Taking the time to carefully edit and proofread your paper can produce a more polished product. This lecture provides suggestions for becoming a better editor and proofreader of your own text.

27 oktober kl 13.00

Szabolcs Fodor - tillämpad elektronik

Disputation Om halvautomatisering av skogskranar: automatisk rörelsebanplanering och aktiv vibrationsdämping.

31 oktober–1 november

Kunskapsveckan 2017

Konferens Kunskapsveckan vänder sig till skolans personal.


November 2017

2 november kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Sven Törnberg - Screening

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies. We broadcast our seminars to all hospitals in the northern region.

3 november kl 10.00

Philipp Ochtrop - organisk kemi

Disputation Om selektiv proteinfunktionalisering via enzymatisk fosfokolinering.

6 november kl 09.00–14.30

Reell kompetens och integration - bedömning av utländska meriter

Seminarium Att vi tar tillvara på kompetens har stor betydelse för både individ och samhälle, inte minst i takt med ökad rörlighet över landsgränserna. För att möta arbetsmarknadens efterfrågan behöver människors kompetens kunna jämföras och värderas. Den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, tar hänsyn till både formellt och icke-formellt lärande.

7 november–8 november

KBC DAYS 2017

Konferens Konferens vid och för KBC.

7 november kl 13.00–15.00

Utlysningar från MMW eller MAW? Interna rutiner och tips för ansökan

Seminarium Vi berättar om den interna nomineringen, ger tips och råd och info om det stöd du kan få vid ansökan till MMW, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (bl.a. juridik och samhällsvetenskap) samt MAW, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (bl.a.samhällsvetenskap, humaniora, lärande och informationsteknik). (Språk: engelska.)

8 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Verbala dueller och misslyckade skämt - humor, makt och kön i studiosamtal om skidsport på SVT

Föreläsning Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier, föreläser med föreläsningsrubriken "Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?".

8 november kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. In English.

9 november kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

10 november kl 12.00–13.00

Umeå Arctic Seminar November 2017

Seminarium Arcum invites to a lunch seminar on Friday, November 10, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå. Jenny Ask, researcher at the Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University, will hold a talk on "Changing ice-cover regimes in a warmer climate: Effects on northern aquatic ecosystems".

14 november kl 13.00–15.30

Write it in your own words - practice your paraphrasing skills

Workshop A paraphrase is a rewording of something written or spoken by someone else. Paraphrasing is an essential skill at university, but many students find paraphrasing to be both confusing and challenging. This workshop is geared towards students who feel they need more help with their paraphrasing skills.

16 november kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

16 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Arktis, en skådeplats för rymden

Föreläsning Professor Asta Pellinen, rymdfysik, föreläser på Kafé Station under titeln "Arktis, en skådeplats för rymden"

16 november kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

23 november kl 09.30–15.00

Finansiering från regionala/territoriala fonder - träffa representanterna

Seminarium På förmiddagen kommer deltagande finansiärer att berätta om sina respektive program samt hur man söker och hur man undviker att göra fel. Vi bjuder på lunch! Deltagande finansiärer: Tillväxtverket, Botnia Atlantica, Region Norrbotten, NPAP samt Region Västerbotten.

23 november kl 12.15–13.00

Vetenskapsluncher: Kall om händerna - det kan bero på jobbet

Föreläsning Jens Wahlström, lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Kall om händerna - det kan bero på jobbet.

28 november kl 13.00–15.30

Paragraphs are the building blocks of your paper - tips for writing effective paragraphs

Workshop Paragraphs are considered to be the basic unit of academic writing. An effective paragraph contains one idea or theme, which is expressed in a sentence called the topic sentence. Furthermore, paragraphs in academic writing are expected to be arranged in a logical way to support your thesis statement or main claim of your paper.

30 november kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

30 november kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.


December 2017

5 december kl 13.00–14.00

Ekonomi för forskare i EU-projekt

Seminarium Vi vill här ge tillfälle för forskarna att ställa sina frågor gällande budgetering och redovisning i olika typer av EU-projekt. Vi informerar om vilket stöd forskarna kan få från Grants Office när de gör ansökningar, men också när projekten rullar på.

6 december kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

7 december kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

8 december kl 09.00

Lisa Wirebrand - molekylärbiologi

Disputation Om globala regulatoriska faktorers inverkan på metabolism och livsstilsval i Pseudomonas putida.

14 december kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

14 december kl 14.00–15.00

Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Kurs/utbildning Att ta reda de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde, tidskrifternas ranking och impact factor är av stor betydelse. Här får du en inblick i två resurser som används för detta syfte.

15 december kl 09.30

Dagmar D. Egelkraut - ekologi

Disputation Om kvarvarande vegetationsförändringar från ett historiskt renbete.

15 december kl 13.15

Olumuyiwa Ibidunmoye - datavetenskap

Disputation Om automatisk detektering och hantering av prestandaanomalier för autonom resurshantering i datormoln.

15 december kl 14.00–15.00

Referenshanteringsprogram - en jämförelse

Kurs/utbildning En jämförelse mellan programmen EndNote, EndNote Online, Mendeley och Zotero.

21 december kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your questions about the writing process.


Januari 2018

19 januari kl 09.00

Axel Torshage - matematik

Disputation Om icke-självadjungerade operatorfunktioner.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp