Till umu.se

Kalendarium

December 2017

21 december kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your questions about the writing process.


Januari 2018

19 januari kl 09.00

Axel Torshage - matematik

Disputation Om icke-självadjungerade operatorfunktioner.

22 januari kl 15.00–19.00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminarium Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.

24 januari kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey

Föreläsning Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey".


Februari 2018

7 februari kl 10.30–12.00

Hjärnstark

Föreläsning Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare, föreläser med föreläsningsrubriken Hjärnstark. Föreläsningen är en försmak på vårterminens Hälsa på Campus och vänder sig kostnadsfritt till studenter och anställda vid Umeå universitet.

13 februari kl 09.00–16.00

Hälsa på Campus (f.d. Studentsportardagen)

Övrigt Som en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet har Idrottshögskolan tagit initiativ att väcka liv i den slumrande Studentsportardagen. Tisdag den 13 februari är därför fylld med aktiviteter och föreläsningar på och runtom campus. Alla studenter och anställda är välkomna att kostnadsfritt delta.

13 februari–15 februari

Introduction to Linux

Kurs/utbildning Course "Introduction to Linux" organised by NBIS and Elixir

15 februari kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

Föreläsning Yngve Gustafson,Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, föreläser under rubriken: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

23 februari kl 09.00

Kristin Blum - analytisk kemi

Disputation Utsläpp av organiska föroreningar från små avlopp. Riktad och förutsättningslös screening av reningseffektivitet, transport och miljöpåverkan.

26 februari kl 13.00–15.00

SketchUp - lär dig skapa 3D-modeller

Kurs/utbildning En kurs med praktiska inslag som ger en introduktion till 3D-modellering i programmet SketchUp. Kursen innehåller en kort presentation av 3D-modellering för att därefter avslutas med en workshop där du får bygga en enkel 3D-modell.

28 februari kl 10.00

Srikanth Revoju - kemi

Disputation Om design, syntes och utvärdering av fenotiazin-innehållande små molekyler till effektiva organiska solceller.


Mars 2018

2 mars kl 10.00

Cathrin Veenaas - beräkningsteknik med inriktning mot kemi

Disputation Om utveckling av verktyg för förutsättningslös analys och digital arkivering av organiska föroreningar i avloppsslam.

8 mars kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Bryt tystnaden kring självmord — rädda liv!

Seminarium Lotta Strömsten, Institutionen för klinisk vetenskap, föreläser under rubriken: Bryt tystnaden kring självmord — rädda liv!

16 mars kl 10.00

Zhao Wang - teknisk kemi

Disputation Om vedråvarans nedbrytbarhet vid biokemisk konvertering - Råvaruegenskaper, förbehandling, försockring och förjäsning.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp