Kalendarium

September 2018

26 september kl 14.00–15.00

UPSC Seminar: Cellular levels of ATP, are they important for the success of somatic embryogenesis?

Högre seminarium (inkl lic) Jana Krajnakova, Scion, New Zealand Forest Research Institute, New Zealand

26 september kl 14.30–15.30

Towards a QM/MM Free Energy Perturbation Method for Binding-Affinity Predictions

Högre seminarium (inkl lic) Ulf Ryde, Theoretical Chemistry, Lund University

26 september kl 15.00–16.00

Engineering attosecond pulses using a seeded Free Electron Laser

Högre seminarium (inkl lic) Giuseppe Sansone, University of Freiburg, Germany

27 september kl 10.00–11.00

Writing science: How to write papers that get cited and proposals that get funded

Föreläsning Grants Office och EMG bjuder in till en spännande timme med professor Joshua Schimel. Han har skrivit över 100 artiklar, varit tidskriftsredaktör, suttit i paneler för olika forskningsråd – och samlat sina erfarenheter i en populär bok med samma titel som dagens föreläsning. Värdefullt för alla forskare, från alla fakulteter, på alla karriärnivåer!

27 september kl 13.00

Chunli Yan - datavetenskap

Disputation Om utveckling av digitalt stöd för lärande och diagnostiskt resonerande i klinisk praktik.

27 september kl 13.00–14.00

UPSC Seminar: Nitrogen uptake, assimilation and metabolism in maritime pine

Högre seminarium (inkl lic) Francisco Cánovas, Biología Molecular y Bioquímica, Universidad de Málaga, Spain

28 september kl 10.15

Sylvain Monteux - ekologi

Disputation Sagan om is och gyttja: interaktioner mellan mikrober och rötter, fauna och kol när permafrost-påverkade marker värms upp.

28 september kl 14.00–15.00

The right move

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Speaker: José R. Penadés, University of Glasgow, UK


Oktober 2018

1 oktober kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

1 oktober kl 13.30

Amardeep Mehta - datavetenskap

Disputation Om resursallokering i storskaligt distribuerade datormoln.

2 oktober–4 oktober

Basic Course in SEM and TEM (1 ECTS) 2-4 October 2018

Kurs/utbildning This course covers fundamental theory and operational principles as well as specimen preparation techniques for scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM).

2 oktober kl 15.15–16.15

Light we don't see: The role of non-canonical opsins on circadian rhythms

Högre seminarium (inkl lic) Ethan Buhr, University of Washington

5 oktober kl 09.00

Bernard Wessels - växters cell och molekylärbiologi

Disputation Om betydelsen av etylen och ETYLENRESPONSFAKTORER i vedbildning i hybrid asp.

5 oktober kl 14.00–15.00

The ABC-F ribosomal factors participate in bacterial adaptation to environmental stress

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Gregory Böel, Université Paris Diderot, France

8 oktober–9 oktober

1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen

Konferens 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen; Experts in CryoEM share their knowledge with the Scandinavian cryoEM Network

9 oktober–10 oktober

Medicinteknikdagarna 2018

Konferens Temat för konferensen är "Digitalisering, forskning och innovation - drivkrafter för framtidens sjukvård och industri". Kom och inspireras av intressanta föreläsningar och senaste nytt inom medicinteknikområdet under två dagar!

9 oktober kl 11.30–13.00

Hur ska vi hantera människor som uppvisar ett rättshaveristiskt beteende?

Seminarium Ibland möter vi personer som har svårt att acceptera oönskade besked, har krav på ett speciellt bemötande och kan utgöra en stor belastning på en arbetsplats genom sitt beteende. Hur känner man igen en sådan person och kan minska de negativa effekterna av en sådan persons agerande? OBS! Ny lokal, fler platser!

11 oktober kl 09.00–17.00

Innovation in academic research – Intellectual property rights and commercialization of research results

Seminarium The Innovation Office at Umeå University, together with The Swedish Patent and Registration Office (PRV), would like to welcome PhD students, researchers and employees of the Department of Physics, Department of Applied Physics and Electronics and other interested at the Faculty of Science and Technology to a day of IPR seminars.

11 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Frihet eller hälsa – ett demokratiskt val?

Föreläsning Kalle Grill, Institutionen för idé- och samhällsstudier, föreläser under rubriken: Frihet eller hälsa – ett demokratiskt val?

11 oktober kl 13.15–15.30

UPSC Cell Wall Minisymposium

Högre seminarium (inkl lic) Candidates for the cell wall group leader position at UPSC present their research

12 oktober kl 13.00

Elisabet Peedu - ekologi

Högre seminarium (inkl lic) Om metapopulationsdynamik och könsspecifik resursallokering i Silene dioica.

12 oktober kl 14.00–15.00

The role of tumor-associated macrophages in breast cancer

Seminarieserie The National and International Seminar Series 2018 - Speaker: Charlotte Rolny, Karolinska Institutet, Stockholm

16 oktober kl 10.15–11.15

UPSC Cutting-Edge Seminar: What limits meiotic recombination?

Högre seminarium (inkl lic) Raphaël Mercier, Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA Versailles, France

18 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch – Arkitektur och demokrati

Föreläsning Ana Bentancour, Arkitekthögskolan, föreläser under rubriken: Arkitektur och demokrati.

19 oktober kl 09.00

Ramin Ghorbani Ghomeshi - tillämpad fysik

Disputation Om realtidsanalys av kolmonoxid i utandningsluften – detektion med laserspektroskopi och modellering av gasutbytet i lungorna.

19 oktober kl 14.00–15.00

Multidrug resistant pathogens: Myth, reality of the next cell biologists

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: José Bengoechea, Queens University, Belfast, UK

22 oktober kl 13.00–15.00

3D-modellering i SketchUp

Kurs/utbildning En kurs med praktiska inslag i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. Kursen innehåller en kort presentation av 3D-modellering, funktioner i SketchUp, och avslutas med en workshop där du får bygga en 3D-modell. Denna kurs riktar sig både mot nybörjare och de med lite förkunskap i programmet.

22 oktober kl 13.00

Christian Brembilla - energiteknik

Disputation Om effektivitetsfaktorer för värmesystem i byggnader.

26 oktober kl 10.00

Per Holmgren - energiteknik med inriktning mot termisk processkemi

Disputation Om partikelomvandling och askbildning i pulverflammor.

26 oktober kl 14.00–15.00

tRFs and sncRNA pathways in the control of transposable elements and neuronal disorders

Seminarieserie National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Clément Carré, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

30 oktober kl 10.00–11.00

UPSC Seminar: Absolute quantification of clock proteins reveals a quantitative engineering path for tuning the Arabidopsis circadian oscillator and output pathways

Högre seminarium (inkl lic) Uriel Urquiza-García, Schools of Biological Sciences, The University of Edinburgh, United Kingdom


November 2018

5 november kl 10.00–12.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

6 november–7 november

KBC Days 2018

Konferens

7 november kl 13.00

Marcus Östman - kemi

Disputation Om antimikrobiella ämnen i avloppsreningsverk – förekomst, avskiljning och resistens.

7 november kl 13.00–15.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

9 november kl 09.00–12.00

Kevin Vikström - ekologi

Disputation Om betydelse av bakteriers underhållsrespiration och baslinjerespiration för utveckling av hypoxia i kustzonen.

9 november kl 09.00–11.00

Course about setting grades in the new Ladok system - for teachers

Kurs/utbildning This is a course for teachers who want to learn how to set/report grades in the new Ladok.

9 november kl 13.00

Markus Carlborg - energiteknik

Disputation Om korrosion av Eldfasta Material i Biomassaförgasning.

9 november kl 14.00–15.00

Understanding immune responses to mRNA vaccines

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Karin Loré, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

12 november kl 13.00–15.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

14 november kl 13.00–15.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

16 november kl 14.00–15.00

Linking single cell behaviours to multicellular patterns in Myxococcus xanthus

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Tâm Mignot, Université Aix-Marseille, Marseille, France

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

22 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

Föreläsning Hanna Söderlund, Instititionen för språkstudier, föreläser under rubriken: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

23 november kl 14.00–15.00

Detoxifying symbiosis in pest insects

Seminarieserie National and International Seminar Series - Autumn 2018, Speaker: Cornelia Welte, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands

29 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch – Hinner vi lösa de globala miljöproblemen på demokratisk väg?

Föreläsning Stig-Olof Holm, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, föreläser under rubriken: Hinner vi lösa de globala miljöproblemen på demokratisk väg?

30 november kl 10.00

Thomas Hausmaninger - experimentell fysik

Disputation Om NICE-OHMS i det infraröda området – en teknik för ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas.

30 november kl 14.00–15.00

Unravelling Helicobacter pylori strategies to disrupt cell-cell junctions

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Steffen Backert, FAU, Erlangen-Nürnberg, Germany


December 2018

3 december kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

7 december kl 09.15

Alexandra Johansson - experimentell fysik

Disputation Om optisk frekvenskam Fouriertransformspektroskopi.

13 december kl 10.00

Anurag Kawde - kemi

Disputation Om avancerade kiselfotoelektroder för vattenklyvningsanordningar: design, förberedelse och funktionell karakterisering med fotoelektrokemi och hög-energi röntgenspektroskopi.

14 december kl 10.00

Diana Carolina Reyes Forsberg - kemi

Disputation Om experimentiell studie om alkalinisering av cellulosa vid instriellt relevanta förhållanden.

14 december kl 10.00

Julia Christa Haas - växters cell- och molekylärbiologi

Disputation Om abiotisk stress och interaktioner mellan växter och mikroorganismer i gran.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp