Till umu.se

Kalendarium

April 2017

27 april–28 april

Kurs i vägledningsmetodik

Kurs/utbildning Umeå universitetet bjuder in studievägledare vid universitet och högskolor till en fortsättningskurs i vägledningsmetodik. Kursen ges inom ramen för det nationella vägledarnätverket.

27 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

28 april kl 12.30

Peter Mathisen - ekologi

Disputation Om miljöfaktorer som leder till selektion av predationsresistenta och potentiellt patogena bakterier.


Maj 2017

2 maj kl 13.00–15.00

Grant Office informerar: Marie Sklodowska Curie – Individual fellowships

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

3 maj kl 09.30–16.00

Social Innovation i Norr

Konferens Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får chans att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

3 maj kl 13.00–19.00

TEDxUmeå - Ideas Worth Spreading

Konferens For the fourth time, TEDxUmeå will be held in the capital of Northern Sweden.

4 maj kl 09.30

Francisco Rivera de Vasconcelos - ekologi

Disputation Klimatförändringseffekter på bentiska och pelagiska ekosystemkomponenter i grunda sjöar

4 maj kl 12.00–13.00

Arcum lunchseminarium Maj 2017

Seminarium Arcum invites to a lunch seminar on Thursday, May 4, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå University.Ingeborg Nilsson will hold a talk on "Can modern technology support a healthy and active ageing in sparsely populated northern Sweden?".

4 maj kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: Ekonomiadministration inom H2020

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

4 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

4 maj kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Mei Ya-fang

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies.

5 maj kl 08.30–16.30

Idrottshögskolans dag 2017

Konferens Idrottshögskolan välkomnar externa åhörare samt all personal och studenter vid Umeå Universitet med intresse för idrott till Idrottshögskolans forskningskonferens den 5 maj 2017. Forskare inom Idrottshögskolans nätverk kommer under dagen att presentera aktuell idrottsforskning.

5 maj kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: Hur ansöker man om forskningsmedel från Wallenbergstiftelserna?

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

9 maj kl 09.00–17.30

Exploring the Complexity of Life by Cryo-Electron Microscopy

Konferens Welcome to the Inauguration Symposium of the new cryo-EM facility in Stockholm and Umeå.

9 maj kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: Ekonomiadministration av Strukturfonderna

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

10 maj kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X7.

10 maj kl 12.00–13.45

Nätverksträff uppdragsutbildning: Ekonomi

Övrigt Välkommen till nätverksträff för uppdragsutbildning med genomgång av ekonomiska villkor, full kostnadstäckning, projektkalkyl mm.

10 maj kl 13.00–15.00

Frågor om Ladok och Selma - för Teknat

Seminarium Fakultetsvisa träffar om aktuella frågor som gäller Ladok och Selma, exempelvis nya Ladok, vad händer med Selma, förändringar i regelverk, reservantagning i NyA, Web-ISP. Det här tillfället gäller dig som tillhör Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

11 maj kl 11.30–13.00

Vad är SI och hur kan vi jobba med det?

Seminarium Lunchseminarium inom studentstödsnätverket (Studs) med temat "Vad är SI och hur kan vi jobba med det?". Seminarieledare denna gång är Jenny Nilsson, institutionen för psykologi.

11 maj kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

11 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

11 maj kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Thomas Grundström

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies.

15 maj kl 13.00–16.00

Om forskningsetik 4(4): Vetenskapen och ansvaret för det möjliga

Seminarium Vetenskapsrådet och Sveriges unga akademi bjuder in till seminarium om "vetenskapliga framsteg som möjliggör stora förändringar, potentiellt både bra och skadliga, och vilket ansvar vi har för för dessa möjligheter."

16 maj kl 10.00–15.30

Reell kompetens – en varaktig strategi för validering

Seminarium Ökande migration och minskande antal gymnasieelever med fullständiga slutbetyg leder till att fler söker utbildning med annan kompetens än den vi är vana att bedöma. Utbildning och arbetslivserfarenhet behöver tillgodoräknas för att täcka behovet på den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver därför utveckla verktygen för en rättssäker bedömning.

16 maj kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

17 maj kl 09.00–13.00

Vasyl Skrypnychuk - experimentell fysik

Disputation Om vertikal landningstransport i konjugerande polymerer.

18 maj kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

18 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

18 maj kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Tommy Bergenheim

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies.

19 maj kl 09.00–12.00

Susanne Huch - molekylärbiologi

Disputation Om spatial kontroll av mRNA-stabilitet i bagerijäst.

23 maj kl 09.00–10.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

26 maj kl 13.00

I Yung - elektroteknik med kontrollspecialisering

Disputation Om automatisering av Frontlastare: Elektrisk parallelföring och vägningsfunktion.

29 maj kl 11.30–12.45

Studentliv och alkoholkultur

Seminarium Välkommen till IQ:s lunchseminarium om studentliv och alkoholkultur! Under seminariet kommer IQ att presentera den nya rapporten "Berusningsdrickande i studentlivet" (som omfattar resultaten av en promillestudie bland över 600 studenter från fyra olika städer). Även en paneldebatt genomförs som en del i seminariet.

30 maj kl 15.00–16.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.


Juni 2017

1 juni kl 11.00–12.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

1 juni kl 13.00

Alzira Manuel - pedagogiskt arbete

Disputation Om Icke-formell yrkesutbildning i Moçambique: kontexter, policys, pedagogiska praktiker och motsägelser.

2 juni kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: Open Access och Open Science – Vetenskap för alla

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

2 juni kl 13.15

Amir Khodabakhsh - experimentell fysik

Disputation Om Fouriertransform- och Vernierspektroskopi med optiska frekvenskammar.

7 juni kl 13.00–14.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

8 juni kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

9 juni kl 10.00

Yaozong Li - beräkningskemi

Disputation Om förståelse av molekylära mekanismer hos protein tyrosinkinaser med molekyldynamik och fri energi beräkningar.

12 juni kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: European Research Council – Individuella karriärmedel på alla nivåer

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

12 juni kl 15.00–16.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

13 juni kl 13.00

Sofie Areljung - pedagogiskt arbete

Disputation Utanför experimentlådan: Kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning.

27 juni kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.


Augusti 2017

22 augusti kl 13.00–14.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

24 augusti kl 15.00–16.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

25 augusti kl 08.30–09.30

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.


September 2017

4 september kl 10.00–11.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

8 september kl 09.00

Cecilia Lindgren - kemi

Disputation Om strategier för utveckling av nya läkemedel mot multikomponentsystem – Fokus på klass II MHC proteiner och acetylkolinesteras.

12 september kl 09.00–10.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

14 september kl 13.00–14.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp