Kalendarium

Oktober 2018

13 oktober–21 oktober

Utställning om Europeiska CBRNE-centret

Utställning Utställningen riktar sig mot allmänheten och finns i Kommunhörnan på plan 3 i Väven (vid ingången till Stadsbiblioteket).

19 oktober kl 09.00

Ramin Ghorbani Ghomeshi - tillämpad fysik

Disputation Om realtidsanalys av kolmonoxid i utandningsluften – detektion med laserspektroskopi och modellering av gasutbytet i lungorna.

19 oktober kl 14.00–15.00

Multidrug resistant pathogens: Myth, reality of the next cell biologists

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: José Bengoechea, Queens University, Belfast, UK

22 oktober kl 13.00–15.00

3D-modellering i SketchUp

Kurs/utbildning En kurs med praktiska inslag i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. Kursen innehåller en kort presentation av 3D-modellering, funktioner i SketchUp, och avslutas med en workshop där du får bygga en 3D-modell. Denna kurs riktar sig både mot nybörjare och de med lite förkunskap i programmet.

22 oktober kl 13.00

Christian Brembilla - energiteknik

Disputation Om effektivitetsfaktorer för värmesystem i byggnader.

22 oktober kl 15.30–16.30

Design and synthesis of C. trachomatis inhibitors

Högre seminarium (inkl lic) Nawal Serradji, University Paris Diderot

23 oktober kl 14.00–15.00

Organometallic catalysis in green chemistry. Carbon dioxide and C–H bond activation

Högre seminarium (inkl lic) A Medal Lecture of the awardee of The Norblad-Ekstrand Medal in Chemistry, Professor Ola Wendt, Centre for Analysis and Synthesis Lund University

23 oktober kl 15.15–16.15

Chromosome-specific mechanisms: targeting, regulatory mechanisms and evolution

Högre seminarium (inkl lic) Jan Larsson, Department of Molecular Biology

26 oktober kl 10.00

Per Holmgren - energiteknik med inriktning mot termisk processkemi

Disputation Om partikelomvandling och askbildning i pulverflammor.

26 oktober kl 14.00–15.00

tRFs and sncRNA pathways in the control of transposable elements and neuronal disorders

Seminarieserie National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Clément Carré, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

30 oktober kl 10.00–11.00

UPSC Seminar: Absolute quantification of clock proteins reveals a quantitative engineering path for tuning the Arabidopsis circadian oscillator and output pathways

Högre seminarium (inkl lic) Uriel Urquiza-García, Schools of Biological Sciences, The University of Edinburgh, United Kingdom


November 2018

5 november kl 10.00–12.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

6 november–7 november

KBC Days 2018

Konferens

7 november kl 13.00

Marcus Östman - kemi

Disputation Om antimikrobiella ämnen i avloppsreningsverk – förekomst, avskiljning och resistens.

7 november kl 13.00–15.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

9 november kl 09.00–12.00

Kevin Vikström - ekologi

Disputation Om betydelse av bakteriers underhållsrespiration och baslinjerespiration för utveckling av hypoxia i kustzonen.

9 november kl 09.00–11.00

Course about setting grades in the new Ladok system - for teachers

Kurs/utbildning This is a course for teachers who want to learn how to set/report grades in the new Ladok.

9 november kl 13.00

Markus Carlborg - energiteknik

Disputation Om korrosion av Eldfasta Material i Biomassaförgasning.

9 november kl 14.00–15.00

Understanding immune responses to mRNA vaccines

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Karin Loré, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

12 november kl 13.00–15.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

13 november kl 10.00–11.00

Fast and efficient reverse genetics in the nitrogen-fixing non-legume tropical tree species Parasponia

Seminarium Rene Geurts, Department of Plant Sciences, Wageningen University & Research, Wageningen, The Netherlands

14 november kl 13.00–15.00

Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare

Kurs/utbildning Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok.

16 november kl 14.00–15.00

Linking single cell behaviours to multicellular patterns in Myxococcus xanthus

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Tâm Mignot, Université Aix-Marseille, Marseille, France

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

22 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

Föreläsning Hanna Söderlund, Instititionen för språkstudier, föreläser under rubriken: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

23 november kl 14.00–15.00

Detoxifying symbiosis in pest insects

Seminarieserie National and International Seminar Series - Autumn 2018, Speaker: Cornelia Welte, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands

29 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch – Hinner vi lösa de globala miljöproblemen på demokratisk väg?

Föreläsning Stig-Olof Holm, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, föreläser under rubriken: Hinner vi lösa de globala miljöproblemen på demokratisk väg?

30 november kl 10.00

Thomas Hausmaninger - experimentell fysik

Disputation Om NICE-OHMS i det infraröda området – en teknik för ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas.

30 november kl 14.00–15.00

Unravelling Helicobacter pylori strategies to disrupt cell-cell junctions

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Steffen Backert, FAU, Erlangen-Nürnberg, Germany


December 2018

3 december kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

7 december kl 09.15

Alexandra Johansson - experimentell fysik

Disputation Om optisk frekvenskam Fouriertransformspektroskopi.

13 december kl 10.00

Anurag Kawde - kemi

Disputation Om avancerade kiselfotoelektroder för vattenklyvningsanordningar: design, förberedelse och funktionell karakterisering med fotoelektrokemi och hög-energi röntgenspektroskopi.

14 december kl 10.00

Diana Carolina Reyes Forsberg - kemi

Disputation Om experimentiell studie om alkalinisering av cellulosa vid instriellt relevanta förhållanden.

14 december kl 10.00

Julia Christa Haas - växters cell- och molekylärbiologi

Disputation Om abiotisk stress och interaktioner mellan växter och mikroorganismer i gran.


Mars 2019

14 mars kl 14.00–15.00

Microalgae – the golden crop

Högre seminarium (inkl lic) Luisa Gouveia, National Laboratory of Energy and Geology (LNEG) in Lisbon, Portugal