Kalendarium

September 2018

7 september kl 13.00

Hanqing Zhang - fysik

Disputation Om digital holografi och bildbehanding för tillämpningar inom biologisk fysik.

11 september kl 12.00–13.00

ARC Weekly Walk-in Service

Övrigt Are you: -writing a paper and would like feedback on a specific issue, e.g., paragraph structure, how to search for sources or citing; -reading an article or course book and would like to discuss reading and note taking strategies; -uncertain with the stages in the writing process and would like a sounding board?

12 september kl 09.00–16.00

Hälsa på campus

Övrigt Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar inom fysisk aktivitet och hälsa.

13 september kl 10.00

Barbara Terebieniec - växters cell och molekylärbiologi

Disputation Om att använda systemgenetik för att utforska komplexiteten hos bladformvariationen i Populus tremula.

14 september kl 09.00

Michael Saleeb - kemi

Disputation Towards novel antibacterials.

21 september kl 09.00

Martina Kulén - kemi

Disputation Om design, syntes och utvärdering av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner med biologisk aktivitet mot Listeria monocytogenes och Chlamydia trachomatis.

21 september kl 12.00

Annelie Lagesson - miljövetenskap

Disputation Om Drogade Fiskar – Beteendeförändrande Föroreningar i Akvatiska Ekosystem.

27 september kl 13.00

Chunli Yan - datavetenskap

Disputation Om utveckling av digitalt stöd för lärande och diagnostiskt resonerande i klinisk praktik.


Oktober 2018

1 oktober kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

2 oktober–4 oktober

Basic Course in SEM and TEM (1 ECTS) 2-4 October 2018

Kurs/utbildning This course covers fundamental theory and operational principles as well as specimen preparation techniques for scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM).

5 oktober kl 09.00

Bernard Wessels - växters cell och molekylärbiologi

Disputation Om karakterisering av etylen signalering I xylemutveckling och vedbildning i hybrid asp.

8 oktober–9 oktober

1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen

Konferens 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen; Experts in CryoEM share their knowledge with the Scandinavian cryoEM Network

9 oktober–10 oktober

Medicinteknikdagarna 2018

Konferens Temat för konferensen är "Digitalisering, forskning och innovation - drivkrafter för framtidens sjukvård och industri". Kom och inspireras av intressanta föreläsningar och senaste nytt inom medicinteknikområdet under två dagar!

12 oktober kl 13.00

Elisabet Peedu - ekologi

Högre seminarium (inkl lic) Om metapopulationsdynamik och könsspecifik resursallokering i Silene dioica.

22 oktober kl 13.00–15.00

3D-modellering i SketchUp

Kurs/utbildning En kurs med praktiska inslag i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. Kursen innehåller en kort presentation av 3D-modellering, funktioner i SketchUp, och avslutas med en workshop där du får bygga en 3D-modell. Denna kurs riktar sig både mot nybörjare och de med lite förkunskap i programmet.


November 2018

6 november–7 november

KBC Days 2018

Konferens

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

30 november kl 10.00

Thomas Hausmaninger - experimentell fysik

Disputation Om NICE-OHMS i det infraröda området – en teknik för ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas.


December 2018

3 december kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

7 december kl 09.15

Alexandra Johansson - experimentell fysik

Disputation Om optisk frekvenskam Fouriertransformspektroskopi.

14 december kl 10.00

Diana Carolina Reyes Forsberg - kemi

Disputation Om experimentiell studie om alkalinisering av cellulosa vid instriellt relevanta förhållanden.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp