Till umu.se

Kalendarium

Mars 2018

23 mars kl 12.15–13.15

Responsible Artificial Intelligence

Seminarium Assoc. Prof. Virginia Dignum, Delft University of Technology, The Netherlands, is well-known in the international artificial intelligence, AI, research community, and is frequently invited to speak on topics relating to ethical and responsible AI.

23 mars–28 mars

23 mars kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Target protection: An unusual mechanism of antibiotic resistance enters the limelight

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Alexander O’Neill,Leeds University, UK

27 mars kl 13.00–14.30

Understanding differences in performance between AR- and CMR-students

Seminarium We present results from a study where students have been filmed during training and test sessions in the LICR-project. Analysis of quantitative data (test scores) and qualitative data (video and interviews) are combined to understand differences in performance.


April 2018

5 april kl 09.00–10.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

5 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

6 april kl 10.00

Biyue Tan - ekologi

Disputation Om studier av kvantitativa egenskaper i skogsträd med hjälp av genomiskt urval och associationskartering.

10 april kl 13.00–14.30

10 april kl 14.30–17.00

UCMR / MIMS Minisymposium

Högre seminarium (inkl lic) Welcome to the presentations of the postdocs who have been recruited in competitive calls 2016/2017 within the UCMR/MIMS Postdoctoral Programme.

11 april kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

12 april kl 12.00–13.00

Umeå Arctic Seminar April 2018

Seminarium Arcum invites to a seminar on Thursday, April 12, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå University. Natuschka Lee, researcher at the department of Ecology and Environmental Sciences at Umeå University, will hold a talk on The silent threat to our society and nature – the ongoing decline of insects – what can we do?

12 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

13 april kl 09.30–14.00

Merve Yesilbas - kemi

Disputation Om Tunna vatten och is filmer på mineraler: En studie på molekylär nivå.

13 april kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Structure/function studies of the chromatin regulator MOZ/KAT6A

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - David Heery, University of Nottingham, UK

16 april kl 10.00

Selome Kostentinos Tesfatsion - datavetenskap

Disputation Om Energi-effektiva datormoln: Autonom resursallokering för datacenter.

17 april kl 10.00–16.00

Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka - WORKSHOP OM ETT FORSKNINGSINITIATIV

Workshop Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka - WORKSHOP OM ETT FORSKNINGSINITIATIV

19 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

23 april–24 april

Introduction to Intellectual property rights (IPR) with focus on patents and research utilization

Kurs/utbildning Welcome to the course "Intellectual property rights (IPR) with focus on patents and research utilization", given by the Swedish Patent and Registration Office! This 2-days course is perfect for PhD students, postdocs and researchers in Life Sciences and Medicine who want know more about intellectual property rights in research

23 april kl 12.10–12.50

Vad #metoo lärt oss och vad vi kan göra nu! Lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson

Föreläsning Välkommen till en lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson. Här får du veta vad du kan tänka på som enskild person, vad vi inom universitetet kan göra och hur vi kan arbeta för att förebygga våld, sexuellt våld och trakasserier.

23 april kl 12.10–15.45

Det börjar med mig #metoo – En eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson om hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och kränkningar i vardagen

Seminarium Välkommen till en hel eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson, som pratar om hur vi kan förebygga sexuellt våld, trakasserier och kränkningar i vår vardag, bland studenter och medarbetare. Du får också veta vilka förväntningarna är på män, vilka kopplingar som finns mellan normer och sexualbrott, och hur förändring kan skapas.

23 april kl 15.00–16.30

Informationsträff om STINTs Teaching Sabbatical

Övrigt STINTs program Teaching Sabbatical ger forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen. Den 23 april anordnas en informationsträff om vilka möjligheter programmet erbjuder.

26 april kl 08.30–12.00

EndNote - referenshantering

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Obs! Kursen hålls på engelska.

26 april kl 14.00–15.00

Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Kurs/utbildning Att ta reda de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde, tidskrifternas ranking och impact factor är av stor betydelse. Här får du en inblick i två resurser som används för detta syfte.

26 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

27 april kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Getting bacteria into shape: Regulation of the rod system for cell wall biogenesis

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Thomas Bernhardt, Harvard Medical School, USA


Maj 2018

3 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

4 maj kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Lymphocyte cytotoxicity in health and disease

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Yenan Bryceson, Karolinska Institutet, Stockholm

8 maj kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online (på engelska)

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. Obs! Kursen ges på engelska.

9 maj kl 08.30–12.00

Safety & Security Test Arena - Live demo av vertyg: se, prova, fråga experterna!

Övrigt Safety & Security Test Arena välkomnar till en möjlighet att besöka oss och ta del av några av de verktyg som framställts inom projektet. Demonstrationen i Umeå pågår samtidigt som en av projektets större samverkansövningar på Sandö, där polis, räddningstjänst, och ambulanspersonal övar tillsammans.

14 maj–16 maj

Course - Cryo-EM sample preparation and data collection at UCEM, KBC

Kurs/utbildning SciLifeLab Course organised at the national Cryo-EM facility at Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM), 14-16 May 2018. Application deadline 15 April.

17 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

18 maj kl 10.00

Rikard Anton - matematik

Disputation Om Exponentiella Integratorer för Stokastiska Partiella Differentialekvationer.

18 maj kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae: Global concerns and treatment perspectives

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Magnus Unemo, Örebro University Hospital

23 maj kl 10.00–12.00

Sociala medier och politik i USA

Föreläsning Gästföreläsning med Daniel Kreiss, University of North Carolina, om hur politisk kommunikation och valkampanjer förändrats under det senaste decenniet.

23 maj–25 maj

Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet

Konferens Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer.

24 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

30 maj–31 maj

How to 3d-print a wooden home

Konferens Join us to explore innovation in housing through new ideas, tools and materials. Do it in an international and cross-disciplinary setting. Be inspired by leading thinkers and makers and interact with peers from research and industry as we strengthen our cluster around large-scale biobased additive and digital manufacturing.

30 maj–31 maj

Umeå Cell Biology Symposium 2018

Konferens The first interdisciplinary Umeå Cell Biology Symposium

31 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser


Juni 2018

1 juni kl 13.00

Artur Dingeldein - kemi

Disputation Om Bax och oxiderat fosfolipider - en dödlig kombination: Apoptotiska protein-lipid komplex granskat med MAS NMR spektroskopi.