AIMday: Turism

Datum: 2017-03-21
Tid: 08.30 - 13.00
Plats: Samverkanshuset, Triple Helix
Evenemanget vänder sig till: anställda

Umeå universitet vill bjuda in dig till AIMday Turism - ett tillfälle för dig som forskare att möta företag och organisationer, knyta kontakter och utbyta kunskap och erfarenheter.

Syftet med AIMday Turism är att öka förståelsen, ge ny kunskap och nya perspektiv på utmaningar inom turism och besöksnäringsrelaterad verksamhet med olika inriktningar och skapa möjligheter för utveckling av både verksamheter och forskning genom utbyte och samverkan.

Under AIMday Turism diskuteras frågor och problemområden som formulerats av företag och organisationer. Frågeställningarna matchas med forskares kunskap och specialistkompetens. Varje fråga diskuteras under en timme med syfte att skapa förutsättningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap.

Frågan registreras i förväg och är entrébiljetten för frågeställande organisation eller företag. Minst en fråga måste registreras för att få delta.

Exempel på frågeställningar:

  • Hur kan man i ord, ljud och bild levandegöra och förmedla en upplevelse till både svensktalande och internationella besökare?
  • Hur kan turism användas för att öka den regionala attraktiviteten?
  • Hur kan man som turismföretagare arbeta med och kommunicera hållbarhet utan att det framstår klyschigt eller som ”Greenwashing”?

För dig som är forskare kan AIMday ge nya kontakter och kunskap om företag och organisationers behov av ny kunskap och kompetens inom ditt forskningsområde. Det kan ge inspiration och idéer som ökar kvaliteten på din egen forskning och en möjlighet att träffa andra forskare och diskutera gemensamma intressen.

Program

08.30-09.00 Välkommen & uppstart/genomgång
09.00-10.00 Session 1
10.00-10.30 Fika
10.30-11.30 Session 2
11.30-12.00 Summering & lunchAIMday-formatet är unikt och enkelt - en fråga, en timme, en expertgrupp.

Formatet har visat sig vara framgångsrikt för att hitta värdefulla kontakter som kan leda till forskningssamarbeten och nya lösningar på organisationers frågor.

 

Anmälan

Registrering för forskare öppnar den 27 februari och stänger den 10 mars. Anmäl dig till en eller helst flera frågeställningar via http://aimday.se/turism-umea-2017.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Kontakt

Vill du veta mer angående AIMday eller diskutera tänkbara frågeställningar kontakta:
Enheten för externa relationer, Umeå universitet
Anna Sandström Emmelin, 090-786 60 21 eller
Tapio Alakörkkö, 090-786 98 35

www.aimday.se
 


Arrangör: Enheten för externa relationer i samarbete med Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Kontaktperson: Anna Sandström Emmelin
Webbsida
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender