Livet på jorden och ute i universum - vad vet vi, framtida visioner?

Datum: 2017-10-16—2017-10-18
Plats: KBC och Umevatoriet
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Jordens Framtid i Universum - Årsmöte för Sveriges Astrobiologiska Nätverk (SWAN) 16-18 Oktober 2017, Umeå Universitet, Umeå, Sverige.

Rymdens och livets gåtor har alltid utövat en stor fascination på mänskligheten genom tiderna. Under det senaste århundradet har vi fått uppleva häpnadsväckande upptäckter inom naturvetenskap och teknologi. Dessa har möjliggjort fascinerande upptäcktsfärder in i materiens och livets minsta beståndsdelar, ut i jordens olika globala ekosystem genom tiderna, och ut i det vida universum. Med upptäckten av extremofila organismer, virus och fossila rester från jordens tidigare utvecklingsfaser har vi utvidgat vår förståelse för livets gränser och potential på ett häpnadsväckande sätt. Utmaningen ligger nu i att förstå de grundläggande principerna för liv och medvetande i allmänhet och för dess interaktioner med den komplexa biogeosfären, och hur man kan utveckla en hållbar teknologi och framtid. Detta årsmöte i astrobiologi kommer att belysa dessa frågor ur både ett vetenskapligt och ur ett populärvetenskapligt (för barn och vuxna) perspektiv.

Astrobiologi är ett relativt nytt och tvärvetenskapligt forskningsfält som i motsats till vår tids allt snävare specialistinriktningar strävar efter att föra samman flera forskningsfält för att möjliggöra både en bredare utbildning samt nya typer av interdisciplinära interaktioner och forskning. Vi välkomnar alla intresserade att diskutera forskning och tillämpningar kring dessa teman.

Mer information:
http://www.emg.umu.se/astrobiologi-2017/


Arrangör: Umeå universitet, Umevatoriet, Sveriges astrobiologiska nätverk (SWAN)
Kontaktperson: Natuschka Lee
Telefon: +46 70 37 51 213
Evenemangstyp: Workshop
Lägg till i din kalender