Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Datum: 2017-12-14
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Medicinska biblioteket, NUS byggnad 6M, Bibliotekets undervisningslokal
Evenemanget vänder sig till: anställda

Innehåll

Vi presenterar Journal Citation Reports (JCR) från databasen Web of Science, med citeringsanalys och impact factors.
Vi presenterar SCImago Journal Rank (SJR) från databasen Scopus, ett redskap för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft.
 


Arrangör: Medicinska biblioteket
Kontaktperson: Helene Rova
Telefon: 786 96 98
Mer information och anmälan
Evenemangstyp: Kurs/utbildning
Lägg till i din kalender