In Case of Emergency – collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations

Datum: 2017-08-24
Tid: 09.00 - 11.30
Plats: KBC-huset, Lilla hörsalen, KB.E3.01
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten

Kunskapscentrum i Katastrofmedicin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Välkommen till ett seminarium och diskussion med

Annika Andersson
Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
Högskolan Väst, Trollhättan

Titel:
In Case of Emergency – collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations

Kontakt: Britt-Inger Saveman, britt-inger.saveman@umu.se

Abstrakt:

Annika Andersson är lektor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrat lärande. Hon disputerade 2016 med avhandlingen In case of emergency: Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations

Hennes föreläsning kommer att handla om sin avhandling som studerade förutsättningar för lärande i fullskaliga samverkansövningar mellan polis, räddningstjänst och ambulans i Sverige. Frågeställningarna handlade om design av övningar och hur organisatoriska gränser (lagar/riktlinjer, artefakter och arbetsdelning) och gränsobjekt kan identifieras, hanteras och användas som grund för lärande i övningssammanhang.

Efter föreläsningen kommer det att finnas tillfälle för diskussion med Annika Andersson.

Annika Andersson’s websida vid Högskolan Väst
Hennes avhandling finns på engelska tillgängligt i DIVA

OBS! Seminariet kommer att hållas på Svenska.

Föreläsare: Annika Andersson, Högskolan Väst, Trollhättan
Arrangör: Kunskapscentrum i Katastrofmedicin Umeå (KcKM)
Kontaktperson: Britt-Inger Saveman
Webbsida
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender