Rikard Anton - matematik

Datum: 2018-05-18
Tid: 10.00
Plats: MIT-huset, MA121
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Rikard Anton, Institutionen matematik och matematisk statistik, försvarar sin avhandling med svensk titel Exponentiella Integratorer för Stokastiska Partiella Differentialekvationer.

Engelsk titel: Exponential Integrators for Stochastic Partial Differential Equations.

Fakultetsopponent: Docent Annika Lang, matematiska vetenskaper, Chalmers University of Technology.

Huvudhandledare: David Cohen.

Doktorand: Rikard Anton
Arrangör: Institutionen för matematik och matematisk statistik
Kontaktperson: Rikard Anton
Telefon: 073-062 67 21
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender