Yonas Demeke Woldemariam - datavetenskap

Datum: 2018-06-18
Tid: 15.00
Plats: Naturvetarhuset, N450
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Yonas Demeke Woldemariam, Institutionen för datavetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med svensk titel Naturlig språkbehandling i en multimedia-miljö.

Engelsk titel: Natural Language Processing in Cross-Media Analysis.

Fakultetsopponent: Sara Stymne, Assistant Professor, Dept of Linguistics and Philology, Uppsala University.

Huvudhandledare: Henrik Björklund.
 

Licentiat: Yonas Demeke Woldemariam
Arrangör: Institutionen för datavetenskap
Kontaktperson: Yonas Demeke Woldemariam
Telefon: 076-409 49 74
Evenemangstyp: Högre seminarium (inkl lic)
Lägg till i din kalender