Martina Kulén - kemi

Datum: 2018-09-21
Tid: 09.00
Plats: KBC-huset, Stora hörsalen KB.E3.03
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Martina Kulén, Kemiska institutionen, försvarar sin avhandling med svensk titel Design, syntes och utvärdering av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner med biologisk aktivitet mot Listeria monocytogenes och Chlamydia trachomatis.

Engelsk titel: New Alternatives to Combat Listeria monocytogenes and Chlamydia trachomatis. Design, Synthesis, and Evaluation of Substituted Ring-Fused 2-Pyridones as Anti-Virulent Agents.

Fakultetsopponent: Morten B. Strøm, Professor, Department of Pharmacy, University of Tromsø.

Huvudhandledare: Fredrik Almqvist.
 

Doktorand: Martina Kulén
Arrangör: Kemiska institutionen
Kontaktperson: Martina Kulén
Telefon: 090-786 56 72
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender