Elisabet Peedu - ekologi

Datum: 2018-10-12
Tid: 13.00
Plats: KBC-huset, Lilla Hörsalen, KB.E3.01
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Elisabet Peedu, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med svensk titel Metapopulationsdynamik och könsspecifik resursallokering i Silene dioica.

Engelsk titel: Metapopulation dynamics and sex-specific resource allocation in Silene dioica.

Fakultetsopponent: Sophie Karrenberg, Docent,Instutitionen för ekologi och genetik, Uppsala Universitet.

Huvudhandledare: Pär Ingvarsson.

Licentiat: Elisabet Peedu
Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson: Elisabet Peedu
Telefon: 070-213 64 60
Evenemangstyp: Högre seminarium (inkl lic)
Lägg till i din kalender