Barbara Terebieniec - växters cell och molekylärbiologi

Datum: 2018-09-13
Tid: 10.00
Plats: KBC-huset, Lilla Hörsalen, KB.E3.01
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Barbara Terebieniec, Institutionen för fysiologisk botanik, försvarar sin avhandling med svensk titel Att använda systemgenetik för att utforska komplexiteten hos bladformvariationen i Populus tremula.

Engelsk titel: Using systems genetics to explore the complexity of leaf shape variation in Populus tremula.

Fakultetsopponent: Prof. Chung-Jui (CJ) Tsai, Department of Genetics, University of Georgia.

Huvudhandledare: Nathaniel Street.

Doktorand: Barbara Terebieniec
Arrangör: Institutionen för fysiologisk botanik
Kontaktperson: Barbara Terebieniec
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender