Ledning och kansli

Fakultetsledning

Mikael Elofsson, dekan
Ansvarsområde forskning och utbildning på forskarnivå

Sara Sjöstedt de Luna, prodekan
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå

Åsa Boily, kanslichef

Anders Lundin, ställföreträdande kanslichef

Kristin Palmqvist, ordförande utbildningskommittén

Ove Axner, ordförande forskningskommittén

Frank Drewes, ordförande kommittén för utbildning på forskarnivå

Utbildningsledare

Fredrik Georgsson

Susanne Vikström

Lika villkorshandläggare

Barbara Giles

Kanslichef Anders Lundin
Kanslichef
Åsa Boily
Administratör Fredrik Georgsson
Utbildningsledare
Susanne Vikström
Administratör (bitr utbildningsledare UmTH, samordnare Enheten för professionskurser, verksamhetsledare Närkontakt)
IT-ansvarig Eric Ågren
Katalogansvarig Eric Ågren
Webbansvarig Eric Ågren

Sidansvarig: Eric Ågren

Utskriftsversion

Relaterad information

Personalkatalog

Kontaktinformation

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär