Aktuellt

Roboten som skördar paprikor och framgång

Roboten som skördar paprikor och framgång

En skörderobot har utvecklats i EU-projektet SWEEPER av bland annat Umeåprofessorn Thomas Hellström och hans forskarteam. Roboten är den första i sitt slag, och visades upp för imponerade paprikaodlare i början av juli. Den visades även för allmänheten den 11-12 september i Bryssel.

Aktuellt

Molekylers rörelser i en cell kan studeras i realtid med ny teknik

Molekylers rörelser i en cell kan studeras i realtid med ny teknik

Forskare vid Umeå universitet och Max Planck Institute for Molecular Physiology i Dortmund, Tyskland, presenterar en ny kemo-optogenetisk metod med vilken man kan studera rörelser och dynamik hos proteiner eller organeller samtidigt i flera cellulära områden i en levande cell. Metoden beskrivs i den ansedda tidskriften Angewandte Chemie.

Aktuellt

Utvecklar molekyler som avväpnar Listeria- och Klamydiabakterier

Utvecklar molekyler som avväpnar Listeria- och Klamydiabakterier

Antibiotikaresistens hos bakterier är i dag ett stort problem över hela världen och nya läkemedel behövs. Martina Kulén har i sitt avhandlingsarbete bidragit till utvecklingen av nya typer av antibiotika, antivirulens-läkemedel, som inte dödar bakterier utan endast avväpnar dem.

Aktuellt

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

Att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende är känt. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester och att det studerade beteendestörande läkemedlet sobril har mindre effekt på fiskars överlevnad än man tidigare trott.

Aktuellt

Europeisk infrastruktur för miljö- och klimatforskning

Europeisk infrastruktur för miljö- och klimatforskning

Det stora europeiska forumet för forskningsinfrastruktur, ESFRI, pekar ut långa tidsserier av ekologiska data som en viktig resurs inför framtiden. I sin nya färdplan inkluderar de nätverket LTER-Europe, där Umeå universitet är en part. "Jag har goda förhoppningar inför framtiden", säger Johan Wikner, föreståndare vid Umeå marina forskningscentrum.

Aktuellt

AGFO: Svenskar bakom unik robot

En världsunik paprikarobot har haft världspremiär. Bakom roboten Sweeper står ett internationellt team med bland andra Umeå forskare. – Det är en robot som rör sig fram och tillbaka och upp och ner i ett växthus för paprikor. Den letar reda på mogna paprikor, skär av dom från stammen och samlar ihop. Sedan kör den bort paprikorna för paketering, berättar Thomas Hellström, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Aktuellt

P4 Västerbotten: Utsläpp av växthusgas stiger när permafrosten smälter menar Umeåforskare

I en studie visar forskare vid Umeå Univeristet, i samarbete med ett internationellt forskarteam, att utsläppen av växthusgaser från vattendrag stiger i områden där den sibiriska permafrosten tinar. Svetlana Serikova, doktorand vid institutionen för ekologi-, miljö- och geovetenskap vid Umeå universitet, är en av forskarna i teamet. Hon säger att omfattningen av de här utsläppen kan öka i takt med att klimatet fortsätter att värmas upp. Lyssna på ett radioinslag (1:33 min)

Interna nyheter och utlysningar

Inbjudan till seminarieserie: Innovation in academic research

Ny docent i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik

ReaL-programmet, Steg 1

Utlysning: Sundbladsfonden utlyser kompetensutvecklingspris


Har du tips på nyheter?

Redaktionen är intresserad av att få reda på spännande saker som är på gång ute på fakultetens institutioner.

Har du tips på nyheter? Kontakta forskningsinformatör Ingrid Söderbergh, 090-786 60 24

Prenumerera på fakultetens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet utkommer en gång i veckan. Anställda vid fakulteten och andra intresserade är välkomna att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Ange din e-postadress för att prenumerera nyhetsbrevet.

Universitetets nyhetsbrev

Vid universitetet finns andra nyhetsbrev av allmänt intresse för universitetets anställda

Nyhetsbrev vid universitetet