Till umu.se

Aktuellt

Starkare! Snabbare! Men bättre med ny teknik?

Starkare!  Snabbare! Men bättre med ny teknik?

Teknikens framsteg sker med en sällan skådad hastighet – samtidigt som teknikprylarna krymper och kommer allt närmare våra kroppar. De flätas samman med många delar av våra liv, men hamnar också mellan oss själva och upplevelsen av den fysiska miljön omkring oss. Att använda teknikprylar i samband med olika former av extremsport leder till ett tudelat fokus och kan också bidra till riskfyllda scenarier. Det visar Rouien Zarins avhandling vid Designhögskolan, Umeå universitet.

Aktuellt

Arkitektstudenter tar Træna med storm

Arkitektstudenter tar Træna med storm

En festival i den norska ö-kommunen Træna kickar i gång ett projekt om glesbygd och samhällsutveckling för årskurs två på det femåriga Arkitektprogrammet i Umeå.

Aktuellt

Babels torn – världens högsta 3D-utskrift
i sitt slag på gång i Umeå

Babels torn – världens högsta 3D-utskrift<br /> i sitt slag på gång i Umeå

Med en 3D-skrivare som hänger fritt kan utskrifterna bli nästan oändligt höga, som Babels torn. Principen testas nu i ett pågående innovationsprojekt på Sliperiet i Umeå där man bygger ett torn som redan tros vara det högsta av sitt slag.

Aktuellt

Umeå universitet slutar investera i fossila bränslen

Umeå universitet slutar investera i fossila bränslen

Umeå universitet avslutar alla sina investeringar exempelvis i fonder och aktier i företag som utvinner, förädlar eller distribuerar kol, olja eller gas, så kallade fossila bränslen.

Aktuellt

Byggindustrin: Arkitekterna som har 3D-modellen i fokus

Ida Wressel och Eva Troive, tidigare studenter på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, driver Wi arkitekter sedan hösten 2015. En specialitet för dem är att de alltid jobbar med 3D-modeller som de har printat och byggt själva. För Ida och Eva öppnades nya möjligheter när deras nystartade arkitektfirma blev utvalt till inkubatorföretag. Nu får de tillgång till labb och kontakter inom Umeå universitet.

Interna nyheter och utlysningar

Göran Ågren - ny strålskyddsexpert

Öppet hus hos medicinska inkubatorn på campus

Statistiska metoder för registerbaserad forskning

Ny kurs i hantering av forskningsdata

Internationaliseringsutlysning: Lärarhögskolan 2:a utlysningen, 2017

Utlysning: Ansökan öppen till Linnaeus-Palme

Utlysning: Stiftelsen Promobilia

Utlysning: Resebidrag ur två Kempe-stiftelser

Utlysning: SSF Industridoktorand 2017

Utlysning: Sök SSF Forskningsinstitutsdoktorand

Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar

Utlysning: Sök pris för bästa nyttiggörande forskning


Har du tips på nyheter?

Redaktionen är intresserad av att få reda på spännande saker som är på gång ute på fakultetens institutioner.

Har du tips på nyheter? Kontakta forskningsinformatör Ingrid Söderbergh, 090-786 60 24

Prenumerera på fakultetens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet utkommer en gång i veckan. Anställda vid fakulteten och andra intresserade är välkomna att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Ange din e-postadress för att prenumerera nyhetsbrevet.

Universitetets nyhetsbrev

Vid universitetet finns andra nyhetsbrev av allmänt intresse för universitetets anställda

Nyhetsbrev vid universitetet