Till umu.se

Aktuellt

Den heliga gralen inom attosekundfysik är i sikte

Den heliga gralen inom attosekundfysik är i sikte

Umeåforskaren László Veisz har tillsammans med tyska kollegor utvecklat en avancerad laser med så extremt korta och intensiva ljusblixtar att den saknar motstycke. Den nya lasertekniken öppnar dörren för att i realtid kunna filma elektroners rörelser i de innersta elektronskalen av en atom med attosekunders upplösning. Resultaten är publicerade i tidskriften Optica.

Aktuellt

Bio4Energy-forskare lanserar ny teknik att framställa gröna kolväten

Bio4Energy-forskare lanserar ny teknik att framställa gröna kolväten

Forskare inom forskningsmiljön Bio4Energy vid Umeå universitet lanserar tillsammans med företaget Eco-Oil en ny teknik för att framställa ”gröna” kolväten. Tillverkningsprocessen ryms i en vanlig fraktcontainer och kan hanteras av lekmän. Både tekniken, som bygger på katalytisk-termisk produktion, och pilotanläggningen den testats i, har redan dragit till sig uppmärksamhet från investerare i Sverige och Tyskland.

Aktuellt

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Darya Kupryianchyk, forskare på Umeå universitets kemiska institution, får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet. Hon har mycket framgångsrikt studerat processer som styr frisläppande av miljögifter från havssediment. Priset består av 50 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets Vårpromotion den 19 maj.

Aktuellt

Samverkanspris till ekolog Bent Christensen

Samverkanspris till ekolog Bent Christensen

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2018 tilldelas Bent Christensen, lektor på Umeå universitets institution för ekologi, miljö och geovetenskap. I motiveringen nämns särskilt hans engagemang för att sprida kunskap inom det naturvetenskapliga området till skolelever. Prissumman på 25 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 19 maj.

Aktuellt

Veckans alumn: Stefanie utvecklar logistiken i H&M-butiker över hela världen

Veckans alumn: Stefanie utvecklar logistiken i H&M-butiker över hela världen

Stefanie Selmosson började efter examen som IT-trainee på modejätten H&M:s huvudkontor i Stockholm. I dag jobbar hon med olika projekt för att förbättra logistiken i H&M:s butiker och säljorganisationer över hela världen.

Aktuellt

Föreläser om artificiell intelligens och etiska vägval

Föreläser om artificiell intelligens och etiska vägval

Vad händer när robotar blir våra arbetskollegor? Kommer framtidens maskiner att göra egna moraliska val? Kan artificiella system betraktas som självständiga ”varelser” med etiskt ansvar? Vilka lagliga och etiska konsekvenser kommer med utvecklingen av artificiell intelligens?

Aktuellt

Svt nyheter: Ökad nederbörd – negativ påverkan på fiskarna

Nederbörden i länet ökar och forskare vid Umeå marina forskningscentrum har sett att när vatten rinner ut i bottniska viken påverkas fiskarna negativt. Forskarna har sett att när det rinner ut vatten i Bottniska viken blir det mer löst organiskt kol. Kolet hämmar alger och växtplankton, som gör att de inte växer till. Färre alger gör att till exempel strömming får svårare att äta mat. Även rovfiskarna påverkas eftersom de då också får mindre tillgång till mat. Det är bland annat i fiskdisken i matbutikerna som man kan komma att se konsekvenserna Föreståndare Johan Wikner berättar mer i ett nyhetsinslag (36 sek)

Aktuellt

UR Samtiden: Att få veta eller upptäcka

Mathias Norqvist berättar om sin forskning inom matematikdidaktik vid Umeå universitet. Han har studerat elevers sätt att tänka när de löser matematiska problem. Resultaten visar att de elever som kom på egna lösningar på problem lärde sig mer än de elever som arbetade med traditionella sätt att lösa matematiska uppgifter i läroböcker. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Se föreläsningen (44:20 min)

Interna nyheter och utlysningar

Utlysning: Resestipendium för att delta i ESOF 2018

Utlysning: Nordiska centret i Indien utlyser resebidrag för forskare


Har du tips på nyheter?

Redaktionen är intresserad av att få reda på spännande saker som är på gång ute på fakultetens institutioner.

Har du tips på nyheter? Kontakta forskningsinformatör Ingrid Söderbergh, 090-786 60 24

Prenumerera på fakultetens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet utkommer en gång i veckan. Anställda vid fakulteten och andra intresserade är välkomna att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Ange din e-postadress för att prenumerera nyhetsbrevet.

Universitetets nyhetsbrev

Vid universitetet finns andra nyhetsbrev av allmänt intresse för universitetets anställda

Nyhetsbrev vid universitetet