Till umu.se

Aktuellt

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Datavetaren Gonzalo Rodrigo har i sin avhandling utvecklat nya tekniker och verktyg för att få superdatorsystem att arbeta mer effektivt. Detta för att tillmötesgå forskningens allt större behov av att hantera stora mängder data och göra avancerade simuleringar. Han försvarar sin avhandling i morgon vid Umeå universitet.

Aktuellt

Vetenskapen marscherar jorden runt

Vetenskapen marscherar jorden runt

March for Science är en global manifestation med rötterna i USA, där forskare vill uppmärksamma vikten av vetenskap och den forskningsbaserade kunskapen i samhället, samt att motverka faktaresistens. Manifestationen får även fotfäste i Sverige där Umeå är en av de arrangerande städerna.

Aktuellt

Designstudenter formger barns idéer för frånkopplad framtid

Vilka kommunikationsverktyg behövs i en värld där all elektronisk kommunikation är utslagen? Tolv mellanstadieelever vid Hällsboskolan, en specialskola i Umeå, gav studenter vid Designhögskolan, Umeå universitet, i uppdrag att lösa denna uppgift. Måndag 24 april presenterar de resultatet.

Aktuellt

De samtalar om Apberget

De samtalar om Apberget

Konstnären Johannes Samuelsson och journalisten Erik Persson, båda medarbetare på Arkitekthögskolan i Umeå, samtalar med före detta stadsarkitekt Hans Åkerlind om kommunalt arbete, demokrati och samhällsplanering med utgångspunkt i Apberget på Västerbottens museum den 26 april.

Aktuellt

Bättre matteinlärning för elever
som själva konstruerar metoder

Bättre matteinlärning för elever <br>som själva konstruerar metoder

Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Aktuellt

DN Debatt: bevara de värdefulla skogar som ännu finns kvar i Sverige

Sverige har åtagit sig att skydda 20 procent av landets land- och sötvattensområden till 2020. Men hittills har bara 4–5 procent av den omfattande produktiva skogen bevarats. För att nå de demokratiskt beslutade målen måste Skogsstyrelsens beslut om stopp för inventering av nyckelbiotoper hävas.
Det skriver sju forskare, däribland professor emeritus Lars Ericson och professor Per-Anders Esseen vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Aktuellt

ETC: Den nya gensaxen kapar debatten om GMO

– Hela konceptet att det finns en gräns mellan GMO och icke-GMO utmanas med CRISPR-tekniken, säger Stefan Jansson, professor i växtfysiologi vid Umeå universitet.
– Nu kommer debatten i ett helt annat ljus, eftersom hela konceptet att det skulle finnas en gräns däremellan har utmanats.

Interna nyheter och utlysningar

Lärarhögskolan får ny biträdande rektor


Har du tips på nyheter?

Redaktionen är intresserad av att få reda på spännande saker som är på gång ute på fakultetens institutioner.

Har du tips på nyheter? Kontakta forskningsinformatör Ingrid Söderbergh, 090-786 60 24

Prenumerera på fakultetens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet utkommer en gång i veckan. Anställda vid fakulteten och andra intresserade är välkomna att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Ange din e-postadress för att prenumerera nyhetsbrevet.

Universitetets nyhetsbrev

Vid universitetet finns andra nyhetsbrev av allmänt intresse för universitetets anställda

Nyhetsbrev vid universitetet