Aktuellt

Umevatoriet/Sliperiet får ny föreståndare

Umevatoriet/Sliperiet får ny föreståndare

Nu är det klart. Madelen Bodin, universitetslektor och biträdande prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, blir föreståndare för det nya science centret vid Umeå universitet när Umevatoriet och Sliperiet slås ihop och bildar en ny verksamhet i Sliperiets lokaler. Verksamheten kommer bland annat att innehålla en ny domteater för visualisering, presentation och planetarievisning.

Aktuellt

Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

40 miljoner kronor satsar regeringen under två år på att utveckla en nationell kompetensplattform och vidareutbildning inom artificiell intelligens. Umeå universitet, som har en framstående forskning inom AI som bland annat tillämpas inom hälso-och sjukvård och skogsindustri, är ett av sju lärosäten som deltar. Satsningen möjliggör en förstärkt kompetensförsörjning i norra Sverige.

Aktuellt

Får Baltics samverkanspris för utveckling av gröna kemikalier

Får Baltics samverkanspris för utveckling av gröna kemikalier

Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2018 för sina insatser inom den tekniskt inriktade kemin, som på ett tydligt sätt knyter samman akademi och näringsliv. Forskningen har även en stark koppling till vägen mot ett hållbart samhälle med hjälp av kemisk teknologi baserad på förnyelsebara råvaror.

Aktuellt

Östersjöns växter och djur i ny app

Östersjöns växter och djur i ny app

Vad det är för växter som slingrar sig runt benen när du badar i den grunda viken? Vad det är för djur som snabbt kryper ner i sanden när du trampar omkring i strandkanten? …och vad är det för konstig fisk som fastnat i ditt nät? Svaret hittar du i appen Livet i havet.

Aktuellt

Forskarutbildning i datavetenskap uppfyller inte kvalitetskrav

Forskarutbildning i datavetenskap uppfyller inte kvalitetskrav

Nu har beslut kommit angående Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering av forskarutbildningar i datavetenskap i Sverige. Umeå universitet får det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Aktuellt

Ny professor: Yaowen Wu undersöker biologiska processer med kemiska verktyg

Ny professor: Yaowen Wu undersöker biologiska processer med kemiska verktyg

Kemiska reaktioner är grunden för alla levande biologiska system. För att förstå molekylära mekanismer är förmågan att visualisera och modulera dessa reaktioner av betydelse. Yaowen Wu har i sin forskning utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Aktuellt

Veckans alumn: Jimmy utvecklar webblösningar på Umeå Energi

Veckans alumn: Jimmy utvecklar webblösningar på Umeå Energi

Jimmy Utterström lärde sig programmera och bygga hemsidor på fritiden redan under högstadiet och gymnasiet. Direkt efter examen på högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik fick han jobb på Umeå Energi AB, där han nu jobbar som systemutvecklare.

Aktuellt

Svt: Jättelaser i Umeå mäter ofattbart korta tidsintervaller

László Veisz och hans forskarteam har byggt upp en gigantisk laser i källaren på Umeå universitet och med den blivit världsledande i jakten på attosekund-forskningens heliga gral. Det som gör lasern världsunik är att den pumpar ut extremt intensiva och korta ljuspulser, och därmed producerar ljusblixtar på bara några få attosekunder. En attosekund innebär 0,000 000 000 000 000 001 sekund!! Se ett nyhetsinslag (0:42 min)

Aktuellt

P4 Västerbotten: Mer bly i myror och spindlar

Var i naturen finns det tungmetaller och hur transporteras de ut i naturen? Den frågan hoppas forskare få svar på med hjälp av insekter som lever vid den nu nedlagda blygruvan i Laisvall. – Vi tittar på om insekter som lever på marken eller under marken tar med sig metaller upp och hamnar i fåglar. Vi tittar också på om sjölevande insekter tar med sig metaller upp från förorenade sjöbottnar, berättar Johan Lidman som är doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Lyssna på ett radioinslag (1:55 min)

Aktuellt

Svt: Klimatexperimentet K special

En konstnärsfilm av och med konstnärsduon Bigert & Bergström om de brännande aktuella klimatförändringarna, mot en bakgrund av duons konstinstallationer där väder och vind på ett tidigt stadium fick ersätta färg och lera. Klimatexperimentet utspelas under det intensiva året 2017 där vi får följa Bigert & Bergströms olika projekt och aktiviteter i tolv månadskapitel. Forskningsresor, stora utställningsprojekt och invigningar av offentliga konstverk korsklipps med intervjuer där B&B möter journalister, miljöhistoriker och klimatforskare. Duon besöker Climate Impacts research Centre och pratar med forskarna Ellen Dorrepaal och Keith Larson, med start 10 minuter in i filmen. Se filmen (59 min)

Interna nyheter och utlysningar

.


Har du tips på nyheter?

Redaktionen är intresserad av att få reda på spännande saker som är på gång ute på fakultetens institutioner.

Har du tips på nyheter? Kontakta forskningsinformatör Ingrid Söderbergh, 090-786 60 24

Prenumerera på fakultetens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet utkommer en gång i veckan. Anställda vid fakulteten och andra intresserade är välkomna att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Ange din e-postadress för att prenumerera nyhetsbrevet.

Universitetets nyhetsbrev

Vid universitetet finns andra nyhetsbrev av allmänt intresse för universitetets anställda

Nyhetsbrev vid universitetet