Till umu.se

Anställningskommittén

Ledamöter i Anställningskommittén är utsedda för perioden 2017-09-16 till och med 2021-12-31. Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande:

Asta Pellinen, Fysik

Ledamöter:

Richard Bindler, EMG
Martin Berggren, Datavetenskap
Åsa Rasmuson Lestander, Molekylärbiologi, till den 30 juni 2018
Mikael Elofsson, dekan, Kemi

Studerandeledamöter:

Ordinarie: Amanda Vikström, NTK
Suppleant: Beatrice Wallgren, NTK


Kontaktinformation

Annelie Holmlund
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6 Universitetstorget 16 Umeå universitet 901 87 Umeå SE

Tel:  090-7865323

Kontaktformulär