Till umu.se

Fakultetsnämnden

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens fakultetsnämnd är utsedd för mandatperioden fr o m 2017-07-01 till och med vårterminen 2021.

Nämnden har elva ledamöter. Dekanus, prodekanus och extern ledamot utses av rektor. De övriga lärarrepresentanterna är valda av fakulteten (fakultetskollegiet). Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Dekan

Mikael Elofsson, Kemi

Prodekan

Sara Sjöstedt de Luna, Matematik och matematisk statistik

Lärarrepresentanter

Johanna Björklund, Datavetenskap
Karolina Broman, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Jan Larsson, Molekylärbiologi
Johan Olofsson, Ekologi, miljö och geovetenskap
Martin Rosvall, Fysik

Extern ledamot

Maria Hedblom, Skogstekniska klustret

Gruppsuppleant

Thomas Degn, Designhögskolan

Studerandeledamöter:

Amanda Viktröm, ord, gu-student
Beatrice Wallgren, ord, gu-student
Helena Dahlberg, FU-student, doktorand
Vakant, suppl, fu-student

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc till ärenden som ska behandlas i nämnden måste vara Kansliet för teknik och naturvetenskap tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.


Sidansvarig: Annelie Holmlund

Utskriftsversion

Fakultetsnämndens sammanträdestider vt 16

HT 17: 24/8, 28-29/9, 26/10, 13/12

Sekreterare

Annelie Holmlund

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16

Tel:  46 90 786 53 23

Kontaktformulär