Till umu.se

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Ledamöter i kommittén för utbildning på forskarnivå är utsedda för perioden 2017-09-16 till och med 2021-12-31. Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande:

Frank Drewes, Institutionen för datavetenskap

Övriga ledamöter:

Patrik Andersson, Kemiska institutionen
Alexandra Foltynowisz Matyba, Institutionen för fysik
Johannes Hansson, Institutionen för fysiologisk botanik
Madelen Bodin, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Studerandeledamöter:

Erik Steinvall, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Beatrice Wallgren, Umeå naturvetar- och teknologkår


Sidansvarig: Dag Westerberg

Utskriftsversion

Relaterad information

Sammanträdestider

Protokoll

Protokoll

Handläggare

Susanne Vikström, utbildningsledare
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  +46 (90) 090-786 94 71

Kontaktformulär