Till umu.se

Forskningskommittén

Ledamöter i Forskningskommittén för perioden höstterminen 2014 till och med vårterminen 2017. Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande:

Ove Axner, Fysik

Ledamöter:

Martin Berggren, Datavetenskap
Gert Brodin, Fysik
Hannele Tuominen, Fysiologisk botanik
Mats Tysklind, Kemi

Studerandeledamöter:

Roland Bergdahl, Kemi
Vakant
Vakant, suppl
Vakant, suppl

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc. till ärenden som skall behandlas i utskottet bör vara kansliet för teknik och naturvetenskap, att: Ulf Sandqvist tillhanda senast 10 dagar före sammanträdet.


Sidansvarig: Lars-Olof Öhman

Utskriftsversion

Relaterad information

Sammanträdestider

Protokoll

Protokoll

Handläggare

Ulf Sandqvist

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 53 66

Mobil:  076-100 30 64

Kontaktformulär