HeadlineImage

Institutioner och centrumbildningar

Institutioner

ArkitekthögskolanDatavetenskapDesignhögskolanEkologi, miljö och geovetenskap (EMG)FysikFysiologisk botanikKemiMatematik och matematisk statistikNaturvetenskapernas och matematikens didaktik MolekylärbiologiTillämpad fysik och elektronik, (TFE)

Centrumbildningar

Centrum för medicinsk teknik och fysik – CMTFEuropeiska CBRNE-centret High Performance Computing Centre North – HPC2Marksaneringscentrum NorrUmeå marina forskningscentrum – UMFUmeå forskningscentrum för matematikdidaktik Umeå Plant Science Centre – UPSC

Enheter

Enheten för professionskurser