Till umu.se

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén är utsedd för mandatperioden höstterminen 2014 till vårterminen 2017. Studeranderepresentanter utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande:

Kristin Palmqvist, ekologi, miljö och geovetenskap

Övriga ledamöter:

Catarina Henje, designhögskolan
Mattias Alenius, molekylärbiologi
Thomas Olofsson, tillämpad fysik och elektronik
Lars-Daniel Öhman, matematik och matematisk statistik
Magnus Andersson, fysik
Åsa Fällman, Umeå kommun

Studerandeledamöter:

Linda Karlsson
Olivia Carlund
Vakant
Vakant, suppleant

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc till ärenden som ska behandlas i kommittén måste vara kansliet för teknik och naturvetenskap, Fredrik Georgsson, tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.


Handläggare

Fredrik Georgsson, utbildningsledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 54 79

Mobil:  070-242 10 99

Kontaktformulär

Handläggare

Susanne Vikström
Utbildningsledare

Tel:  090-786 94 71

Kontaktformulär

Relaterad information

Sammanträdestider

Protokoll från före detta NU och UmTH:s styrelse hittar du på deras sidor:

NaturvetarutskottetTekniska högskolans styrelse