UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Teknats kalender http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/rss/kalender-rss/ De kommande 3 eventen Hanqing Zhang - fysik http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19675 Om digital holografi och bildbehanding för tillämpningar inom biologisk fysik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 07 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19675 2018-09-07T11:00:00Z ARC Weekly Walk-in Service http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19685 Are you: -writing a paper and would like feedback on a specific issue, e.g., paragraph structure, how to search for sources or citing; -reading an article or course book and would like to discuss reading and note taking strategies; -uncertain with the stages in the writing process and would like a sounding board? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-11 13:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Tue, 11 Sep 2018 10:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19685 2018-09-11T10:00:00Z Hälsa på campus http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19531 Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar inom fysisk aktivitet och hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Wed, 12 Sep 2018 07:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19531 2018-09-12T07:00:00Z Barbara Terebieniec - växters cell och molekylärbiologi http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19592 Om att använda systemgenetik för att utforska komplexiteten hos bladformvariationen i Populus tremula. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-13 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Thu, 13 Sep 2018 08:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19592 2018-09-13T08:00:00Z Michael Saleeb - kemi http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19676 Towards novel antibacterials. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-14 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 14 Sep 2018 07:00:00 GMT http://www.teknat.umu.se/pressinformation/kalendarium/visningssida/?eventId=19676 2018-09-14T07:00:00Z