Eleonora Borén - energiteknik med inriktning mot termisk processkemi

Datum: 2017-12-08
Tid: 09.00
Plats: KBC-huset, Lilla Hörsalen, KB.E3.01
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Eleonora Borén, Institutionen för tillämpad elektronik och fysik, försvarar sin avhandling med svensk titel Emissioner vid lagring av termiskt behandlad träbaserad biomassa.

Engelsk titel: Off-gassing from thermally treated lignocellulosic biomass.

Fakultetsopponent: Capucine Dupont, Université Grenoble Alpes, Laboratory of Pretreatment of Bioresources, Grenoble, France.

Huvudhandledare: Markus Broström.

Doktorand: Eleonora Borén
Arrangör: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Kontaktperson: Eleonora Borén
Telefon: 070-362 89 71
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender