Besök i Beijing och Xi’an leder till samarbete

[2018-09-13] Flera nya samarbeten och utbyten på gång inom utbildning i teknik, arkitektur och design och en fortsättning på ett projekt för ökad hållbarhet i en stadsdel i Xi’an. Det blev resultatet av den resa som företrädare för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, samt Umeå kommun, nyligen gjorde till Kina.

– Samarbetet med Xi’an University of Architecture and Technology är mycket värdefullt och kommer på sikt att innebära utökade kontakter som även omfattar Umeå kommun och staden Xi’an, säger Mikael Elofsson, dekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

I Peking träffade delegationen kinesiska studenter som studerat i Sverige.

Med på resan som gjordes 25-27 augusti var förutom Mikael Elofsson, Per Hallberg, prefekt vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, forskarna Thomas Olofsson och Bin Yang vid samma institution, samt Cathrin Alenskär, Umeå kommun.

Träffade alumner i Beijing
Umeådelegationen kom först till Beijing, där de träffade Sweden Alumni Network in China, vars medlemmar är kineser som studerat vid svenska universitet. Föreningen har en underavdelning för alumner från Umeå universitet. Mötet skedde i deras nya lokaler i Sino-Swedish Innovation & Entrepreneurship Centre. Jessica Bergström Grahn vid International Office, Umeå universitet, hade koordinerat besöket med de lokala företrädarna Ling Zhang, ordförande, och Hedvig Chi, grundare av nätverket. 25 personer deltog i träffen.

Fika med svenskt tema på alumnträffen.

Därefter hade gruppen från Umeå ett möte med Nannan Lundin på svenska ambassaden i Beijing. Hon och hennes medarbetare erbjuder stöd för samverkan med koppling till forskning och innovation.

Nästa dag gick resan till Xi’an, där delegationen besökte Xi’an Jiatong University. De träffade bland andra Cheng Yang, dekan för arkitektur, Li Xiaoling, företrädare för design och maskinteknik, samt Wei Xueyong, ansvarig för internationalisering vid lärosätet. Flera konkreta förslag till samarbete dryftades, särskilt med koppling till utbildning.

Avsiktsförklaring
I Xi’an besöktes också Xi’an University of Architecture and Technology. Där undertecknade Mikael Elofsson och universitetets vicepresident Wang Shusheng en avsiktsförklaring. Delegationen träffade även Rong Chen, internationell koordinator, och Ren Yongxiang, professor i miljöteknik. Ett särskilt möte med professor Angui Li resulterade i en konkret plan för samarbete, både i form av utbyten och laborativ verksamhet.

Dekan Mikael Elofsson och Xi'an University of Architecture and Technologys vicepresident Wang Shusheng skrev på en avsiktsförklaring om samarbete.

– Dialogen fortsätter och det kan bli aktuellt med ett besök senare i höst, berättar professor Thomas Olofsson.

Under Kinaresans sista dag hade Cathrin Alenskär ordnat en träff med företrädare för staden Xi’an. Mötet skedde i stadsdelen Chanba, där flera stora hållbarhetssatsningar görs och där Umeå kommun tillsammans med Xi’an med god framgång genomfört ett projekt om återvinning. En fortsättning av det pågående samarbetet diskuterades.

– Det nya projektet kommer att handla om hållbarhet med koppling till bebyggelse och boende, säger Thomas Olofsson. Det kan utvecklas till en plattform där de två städerna och de två deltagande universitetet kan arbeta tillsammans.

Guidad visning på Arkitekturmuseet på Xian University of Architecture and Technology.

Thomas Olofsson tillsammans med lokala representanter i Xi'an.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid293149