Bygge av ny Arktisk radar för rymdforskning får klartecken

[2017-06-16] Rymdforskare vid Institutionen för fysik har länge sett fram emot detta besked om ersättningsradarn EISCAT_3D till EISCAT, då man förlorat den tidigare 930 MHz bandbredden totalt till mobiltelefoni.

Radarn EISCAT_3D är ett viktigt instrument för studier av norrsken, atmosfären, stoft och rymdskrot. Även HPC2N är aktivt med i planering av de enorma dataflöden och lagring av data när radar väl är i gång om ett antal år.

Läs mer om nyheten i två pressmeddelanden:

Vetenskapsrådet

Nya möjligheter för rymdforskningen

EISCAT Scientific Association

EISCAT_3D, the new Arctic radar for space weather research gets go-ahead for construction

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid283436


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär