Till umu.se

Chemicalnet.se: Magnetism på nanonivå

[2012-04-23] Kolbaserade biomagneter för medicinsk användning i kroppen och magnetisk analys av blodprover för att upptäcka sjukdomar, det är temat för två färska avhandlingar. Vid Umeå universitet har Valeria Zagainova studerat de magnetiska egenskaperna hos fyra olika material med kol och nanoskala som gemensamma nämnare.

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid188234