Dagens Arena: Kamp för sänkta sjuktal drabbar kvinnor

[2017-12-07] Professor Ruth Mannelqvist anser att sjukreglerna som de tillämpas idag är rättsosäkra när Försäkringskassan arbetar mot ett politiskt mål att få ned sjuktalen.

Läs nyheten

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid288767