Dagens medicin: Matematiker hjälper ambulans med planering

[2017-10-02] Forskare vid Umeå universitet ska ta fram en modell som ska räkna ut effekten av olika beslut så att ambulansen inte blir uträknad. – Tänk dig att det är personalbrist under sommaren och en region behöver dra ner på antalet ambulanser. Vilken ambulans ska du då plocka bort? frågar Patrik Rydén, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet. Han fortsätter: – Och hur ska vi planera den prehospitala vården framgent? Med tanke på att vi har en åldrande och växande befolkning så behöver vi antagligen tillföra resurser. Var ska vi placera ut dem bäst? Det kan handla om nya bilar men också olika typer av bemanning.

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid285985