Examensarbete i energiteknik prisas dubbelt

[2017-02-13] Viktor Lindström, tidigare student vid civilingenjörsprogrammet i energiteknik, har tilldelats Svenska Föreningen för Förbränningsforsknings, SFRC, pris för bästa examensarbete. Han har också utsetts till årets stipendiat av Kraft- och Värmeföreningen.

Svenska Föreningen för Förbränningsforskning, SFRC, en del av International Flame Research Foundation, IFRF, har i hård konkurrens och för andra året i rad valt att tilldela sitt stipendium för bästa examensarbete till en Umeå-student. Denna gång är det Viktor Lindströms arbete med titeln ”Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk” som prisas.
 
Dessutom har Kraft- och Värmeföreningen kommit till en liknande slutsats angående examensarbetet och valt Viktor till årets VoK-stipendiat. Han kommer med anledning av detta vara en av huvudtalarna vid Panndagarna i april.
 
Examensarbetet utfördes under 2016 för avläggande av Civilingenjörsexamen i Energiteknik vid Umeå Universitet. Viktor planerade och genomförde ett fullskaleexperiment i industriell miljö med utgångspunkt i de senaste forskningsrönen. Hans resultat har mycket hög ekonomisk och miljömässig relevans kopplat till kraftvärmepannors effektivitet och elverkningsgrad. Arbetet genomfördes med Umeå Energi AB som uppdragsgivare.
 

Redaktör: Anna-Lena Lindskog

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid279170