Matematiker skriver på Forskarbloggen

[2017-12-07] Patrik Rydén är lektor och docent i matematisk statistik. Denna vecka har han skrivit på universitetets Forskarblogg – läs gärna de tre inläggen.

Patrik Rydéns forskning handlar om att utveckla och tillämpa statistiska metoder för att analysera stora och komplexa data.

Hans forskargrupp bedriver teoretisk forskning, men arbetar även med tillämpningar inom bland annat ambulanssjukvård, cancerdiagnostik, fordonsindustrin och harpestforskning.

Länkar till Patriks tre inlägg på Forskarbloggen:

Perspektiv

Att anpassa sig till nya förutsättningar

P-värden och ”justerade p-värden”

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid288784


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär