Pressmeddelanden från Umeå universitet

Naturvetare får pedagogiskt pris

[2017-04-06] Universitetslektor Karolina Broman tilldelas Lärarhögskolans pedagogiska pris 2017. Priset delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 20 maj

Karolina Broman är lärare och forskare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Karolina Broman har arbetat vid institutionen alltsedan 2001 med undervisning på lärarutbildningen i de naturvetenskapliga ämnena, främst för blivande ämneslärare. 2015 disputerade hon med sin avhandling i kemididaktik.

Ur prismotiveringen:

”Karolina får priset för att hon är en engagerande, entusiastisk och välorganiserad lärare samt läroboksförfattare som uppskattas av studenter och kollegor. Hon ägnar sig framgångsrikt åt utvecklingsarbete och samverkan, såväl inom forskning som utbildning.”

För mer information, kontakta gärna:

Karolina Broman
Institutionen för Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Telefon: 090-786 95 81
E-post: karolina.broman@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid281228


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär