P4 Västerbotten: Ett avläsningsprogram som känner av hur du formulerar dig har utvecklats på Umeå universitet

[2017-09-28] En metod för att utläsa en författares egenskaper genom analys av texten har arbetats fram på Umeå universitet. Bland annat ska brott vara möjliga att lösa genom metoden. Niklas Zechner från Umeå universitet har skrivit en avhandling i ämnet.

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid285831


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär