P4 Västerbotten: Mer bly i myror och spindlar

[2018-06-25] Var i naturen finns det tungmetaller och hur transporteras de ut i naturen? Den frågan hoppas forskare få svar på med hjälp av insekter som lever vid den nu nedlagda blygruvan i Laisvall. – Vi tittar på om insekter som lever på marken eller under marken tar med sig metaller upp och hamnar i fåglar. Vi tittar också på om sjölevande insekter tar med sig metaller upp från förorenade sjöbottnar, berättar Johan Lidman som är doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Lyssna på ett radioinslag (1:55 min)

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid292654


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär