P4 Västerbotten: Renarnas bete kan hotas av klimatförändringar

[2018-02-19] Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder. Forskare pratar om allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och för renskötseln i våra trakter om den här laven nu tvingas växa i ett varmare och blötare klimat. Per-Anders Esseen, som varit med och tagit fram resultatet gästade P4 Västerbotten och berättade mer. (4:12 min)

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid290334


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär